Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Jezus Leeft, BBB, JA21, BVNL en nog 4 nieuwkomers doen mee bij Overijsselse verkiezingen

Zwolle – Bij de provinciale verkiezingen op woensdag 15 maart doen in Overijssel maar liefst 20 partijen mee. In totaal zijn er 48 zetels te verdelen. Een zetel zou voor acht van die partijen nieuw zijn. Met uitzondering van de afsplitsingen OCL (afsplitsing oude Forum voor Democratie leden) en Fractie Mooi Overijssel doen alle zittende partijen ook mee met de verkiezingen. Wij maakten een overzicht van de potentiële nieuwkomers.

Stemwijzer

BBB

Lijsttrekker: Carla Evers uit Hezingen.

Zwollenaren op de lijst: geen

Standpunten

BBB Overijssel zet zich in voor het brengen van gezond verstand in de Overijsselse politiek en het maken van beleid op basis van feiten in plaats van op modellen. Daarbij is altijd haar uitgangspunt dat de overheid er is voor de burgers en niet andersom. Op deze manier gaat zij zich inzetten voor een (be)leefbaar platteland, voldoende woningen en een haalbare en betaalbare, en door de inwoners gedragen, energietransitie.
Daarnaast ziet ze met betrekking tot de stikstofdiscussie echt wel dat er iets moet gebeuren en ze vindt dat de hele maatschappij daar zijn/haar verantwoordelijkheid in moet nemen. Zij maakt zich daarbij hard om te stoppen met stikstofbeleid en te focussen op natuurbeleid met realistische natuurdoelen.

Website https://boerburgerbeweging.nl.

Jezus leeft

Lijsttrekker: Keoma Kenneth Ong A Fat

Zwollenaren op de lijst: Joran Hersevoort (2)

Standpunten

Jezus geeft het perfecte voorbeeld dat wij als individu en als samenleving zouden moeten volgen om samen rechtvaardig, liefdevol en succesvol te leven, is het uitgangspunt van deze partij. Op dit moment worden in de politiek besluiten gemaakt die haaks staan op de richtlijnen van God die voor heel veel problemen zorgen in ons land. We moeten weer terug naar een eerlijk oordeel, oprechte zorg voor de samenleving en keuzes die Nederland succesvol maken. Kortom, Jezus moet weer centraal komen te staan in ons leven en in de politiek.

Website:  Jezus Leeft

VOLT

Lijsttrekker: Maryse Wulf

 

JA21

Lijsttrekker: Fred Kerkhof uit Tuk

Zwollenaren op de lijst: Jacco Baars (5) en Bas Hut (6)BVNL

Standpunten

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. JA21 ziet ruimte voor de bouw van meerdere kleine kerncentrales (SMR) in Overijssel.

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

AWP

Lijsttrekker:  dhr. Jan Talen.

Zwollenaren op de lijst: de lijst voor Overijssel is nog niet definitief.

Op basis van de kernwaarde veiligheid, gezondheid en duurzaamheid staat deze partij voor water, klimaat en natuur. Water moet uitgangspunt zijn voor alle ruimtegebruik in Nederland. Ruimte om hoosbuien op te vangen, ruimte voor natuur en recreatie en ruimte voor een miljoen nieuwe woningen.

Website: https://awp.nu/

Samen Lokaal Overijssel

 

Alliantie

Lijsttrekker: Marinus den Hartogh

Zwollenaren op de lijst: niet bekend

Standpunten
De speerpunten liggen op het gebied van stikstof, pensioen en asielbeleid.

Voor wie te vaak heeft gehoord dat er geen alternatieven zijn voor verkeerd overheidsbeleid, omdat het nu eenmaal moet: van de rechter, van Europa, van een rekenmodel. Voor wie ziet dat het anders kan. Voor wie weer zelf wil bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Voor wie weer een solidaire samenleving wil, met minder bureaucratie, duidelijke grenzen en meer leefbaarheid.
Alliantie is een vereniging van burgers die zich niet langer neerlegt bij verkeerde beslissingen. Want het kan wél.

Roy van Aalst BVNL

Belang van Nederland. Partij voor ondernemers. We zien dat er echt onnodige regels zijn. Boeren en MKB ers die niet verder kunnen. Woningbouw die stagneert. Den Haag gooit een papieren probleem over de schutting. De Haag ruimt zijn eigen rotzooi maar op. We moeten van gasloze wijken af. We willen niet een landschap met zonneakkers of achteloze windmolens.

Rick Brink CDA

Een samenleving waar mensen duurzaam denken en doen. Leefbaar platteland en een stevige stad. Zorgen dat we deze vlaggen weer rood wit blauw laten wapperen en niet andersom. De ruimte zorgvuldig verdelen. Inbreiden in de binnensteden.

Renate van de Velde van de Christen Unie

Er is een hele grote uitdaging. We weten dat we de laatste decennia de aarde uitgebuit hebben. Daar zetten wij om in om een rechtvaardige en sociale manier. Iedereen meedoet om het op te lossen. De sociale manier betekent dat ook iedereen mee kan doen. Ook daar een toekomst bieden. Brede welvaart. Kan je goed wonen, kan je goed leven, sociaal leven, is er ruimte voor jou? Opgave over de ruimte moeten we samen oplossen. Als je dat op een vredige manier wilt doen dan moet je dat samen doen.

D66 Renilde Huizinga

Het gaat om het invullen van de schaarse ruimte. Veilig wonen, dat iedereen een woning kan vinden, dat we prettig kunnen leven, dat we in de steden genoeg ruimte hebben en voldoende natuur. We willen het hebben over verbinding. We willen staan voor mensen op het platteland en de stad. Gezonde lucht en schoon water.

Remco Roelofs Forum van Democratie

Wij vinden dat groter niet altijd beter is . Zeker ook niet menselijker. Bureaucratie neemt steeds meer toe. Regeltjes, vergadertcultuur. We voeren niet een beleidsoppositie maar een systeemoppositie.
Andere ruimte voor stikstof en SDG’s. Een realistische kijk op kwesties. Meten is weten. Ruimte voor kleinschaligheid.

Lucas Brinkhuis van GroenLinks

Grootste uitdagingen is klimaat en cultuur. We willen dat Overijssel zelfstandig blijft.
Lelystad airport niet open, Vliegveld twente dicht. Natuurgebieden versterken en uitbreiden. Daarom heen gaan we kijken hoe we dat doen.

Boeren helpen met goede broodvoorziening door minder dieren. Woningen in de bebouwde kom. Woningen in Overijssel ook echt om in te wonen. Niet voor beleggers. Wij geloven in een groene, toekomstbestendig en leefbaar Overijssel.

Fred Kerkhof Ja 21

Het moet echt anders. We lopen aan tegen een grote woningnood. Leefbaarheid is heel belangrijk. Openbaar vervoer moet anders. Voorstander van de Nedersaksen lijn. De N35 tussen Twente en Zwolle. Een karrespoor. Onzinning dat deze door een dorp als Mari:enheem gaat, N36 en N48 dodenwegen. Dat moet anders. Windturbines en Zonnevlaktes niet maar kleine kerncentrales.

Jezus Leeft Keoma

God moet een hele belangrijke waarde in nemen in de politiek. Dat geeft normen in waarden. We willen opkomen voor de mensen die in deze zware financiële periode het slecht hebben. En we willen ook opkomen voor de boeren. Het is niet eerlijk hoe we met de boeren omgaan.

Annemieke Wisink PvdA

We kiezen voor een sociaal en eerlijk Overijssel. Eerlijke politiek. Eerlijk zeggen wat wel en niet kan. We vinden OV heel belangrijk. Maar dat betekent dat je andere dingen niet kunt doen. We willen heel graag meer huizen. We moeten daarom op de hele korte termijn iets aan het stikstofprobleem te doen. We willen heel graag iets doen aan de isolatie van woningen. Maar we hebben geen mensen om dat te doen. Je kunt niet zeggen meer huizen en de landbouw ontzien.

Luuk Folkert Partij voor de Dieren

Er zijn een aantal hele grote problemen. Stikstof, klimaat , gebrek aan woningen en achteruitgang van biodiversiteit. We gaan een fundamentele koerswijziging niet uit de weg. 75% van de boerenbedrijven moet weg. Dan is er ruimte voor woningbouw. Andere partijen duwen deze keuze’s voor zich vooruit. Die fundamentele omslag wil je maken.

PVV Sebastiaan Steutele

Te veel rijksbeleid overgenomen. Te veel windmolens verrijzen. We zijn alleen maar bezig met stikstof. Overal in de provincie worden AZC’s geopend. De provincie blijft de gemeenten maar pushen om asielzoekers op te vangen. Dan blijf je de woningcrisis houden. We zijn voor een bindend referendum, bijvoorbeeld bij het openen van een AZC of een windmolenpark.

Samen Lokaal Twente Barry Overink

Samenwerking van lokale partijen. Lokale partijen hebben al 36% bij de gemeenteraadsverkiezingen. Creatieve partij die verder wil. Inwoners moet je gelijk aan de voorkant meenemen. Zorg dat je de inwoners meekrijgt in al die transities. Zorg dat we echt met die inwoners samenwerken. We zijn bijna onbereikbaar als provincie. We hebben niet eens een fatsoenlijke nachttrein. Jonge mensen trekken hier weg.

Gert Harm ten Bolscher SGP

Vertrouwen staat onder druk in de samenleving. Verschillen tussen stad en platteland, randstad en oost Nederland staat onder druk. Vaste koers en kompas. De bijbel. Vanuit dat woord worden we geleid en dat God ons daarbij moet leiden. Compacte overheidsorganisatie. Keuzes woningbouw bij gemeenten leggen. Geloofwaardige politiek staat voor SGP.

Herman Kalter van de SP

De vrije markt zit in de weg. We hebben alle openbare basisvoorziening uit handen genomen. We moeten inbreiden, maar de projectontwikkelaars hebben dan allemaal eisen. Maar het gaat niet om financieel rendement maar het gaat om maatschappelijk rendement. Lege bussen kan niet uit, maar wat je er maatschappelijk mee bereikt dat kan wel goed. Energiemarkt moet ook weer terug. We hebben nu geen enkele invloed meer. De vrije markt werkt niet. SP omdat het anders moet.

Marieze Wult Volt

We kijken naar het grotere plaatje maar ook wat de uitwerking is van plannen op de werkvloer. Duurzame toekomst en waar iedereen gelijke kansen heeft dan stem je Volt.

VVD Erwin Hoogland

We willen meters maken. We gaan echt aan de slag met Overijssel. Thema’s die hoog op de agenda staan. De VVD wil 60.000 woningen de komende jaren realiseren. VVD wil investeren in steden dorpen en bedrijfenterreinen zodat het MKB weer de push krijgt omdat te doen. Brug slaan tussen jong en oud, agrariërs en stad.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button