Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad”

Dinsdagmiddag 7 oktober tekenen 33 partijen in Museum de Fundatie in Zwolle de intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad”. Strekking van de verklaring is om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050.

Deltabeslissing

Klimaat Actieve Stad is een gevolg van de op Prinsjesdag bekendgemaakte Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptie. De Deltabeslissing spoort gemeenten aan om bewust te worden van de effecten van de klimaatverandering. En om actief werk te maken van een klimaatbestendige inrichting.

Het belangrijkste doel van het gezamenlijk actieprogramma is het betrekken, verbinden, stimuleren en ondersteunen van alle partijen die actief zijn bij de klimaatbestendige ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta: overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, burgers en maatschappelijke instanties. De partijen onderschrijven het belang van klimaatbestendig ontwikkelen en zien hierin een kans om waarde toe te voegen aan de IJssel-Vechtdelta door slim samen te werken, te investeren, te realiseren en te beheren.

Lange adem

Veel partijen werken al samen in de IJssel-Vechtdelta. Het regionaal actieprogramma wil klimaatbestendigheid in alle verbanden van onze maatschappij brengen. De samenwerking binnen de IJssel-Vechtdelta krijgt inhoud door de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en informatie, innovaties, werk met werk maken en waar nodig het sluiten van financiële allianties. Iedere partij geeft dit vorm vanuit zijn eigen rol, vermogens en bevoegdheden. Klimaatbestendige ontwikkeling is een zaak van lange adem. De partijen zetten zich in om het actieprogramma stevig te verankeren in de samenleving.

Partijen

De ondertekende partijen zijn:

3Dimensies, AM, AOC De Groene Welle, ARCADIS, Atelier Groenblauw, Deltares, Deltion College, Doepark Nooterhof, Enexis, Gemeente Kampen, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Isala Delta aannemerscombinatie, Landstede Groep, Provincie Overijssel, Rabobank IJsseldelta, Stichting Milieuraad Zwolle, Stichting Natuur en Milieu Overijssel, TAUW, Toekomststerk, Triple Bridge, TTE Consultants, TU Delft / leerstoel Environmental Technology & Design, Universiteit Twente, Veiligheidsregio IJsselland, Vereniging Buurtschap IJsselzone, Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek, Vitens, Waterschap Groot Salland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Witteveen & Bos.

Gerelateerde artikelen

Back to top button