Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Huishoudelijke hulp per 1 januari vandaag contractueel vastgelegd

Dinsdagmiddag zijn op het gemeentehuis in Zwolle de contracten getekend met zo’n zeventig aanbieders van huishoudelijke hulp en ondersteuning. Hiermee is officieel vastgelegd dat de inwoners van Zwolle vanaf 1 januari hulp kunnen krijgen van één van deze partijen na doorverwijzing vanuit het Sociale Wijkteam. Wethouder Nelleke Vedelaar, tekende namens de gemeente Zwolle. Vele aanbieders waren bij de contract ondertekening aanwezig waaronder het RIBW, Icare, het Frion, TSN Thuiszorg, De nieuwe zorg thuis, KOMMAK en ZES op maat.

Vanuit de contract ondertekenaars was te horen dat ze verheugd waren over de opstelling van de gemeente Zwolle. Aan de invulling en vormgeving van de huishoudelijke hulp en ondersteuning, binnen de gemeente Zwolle, is door alle partijen hard gewerkt. Er is ook echt geluisterd naar de signalen vanuit de medewerkers van de aanbieders, aldus de aanwezige contractanten. Ondanks de inkrimping die er moest plaatsvinden en misschien juist wel daardoor is er heel innovatief nagedacht over hoe de ondersteuning en hulp in Zwolle moest worden vormgegeven. Egbert Gritter, voorzitter Raad van Bestuur van RIBW geeft aan dat ze bijvoorbeeld door middel van video bellen meer gesprekken kunnen hebben met hun cliënten. “Dit wordt bijzonder gewaardeerd”, aldus Gritter.

De aanbieders vinden het ook heel belangrijk dat de huishoudelijke hulp een signaalfunctie heeft gekregen. Zo kunnen in de zogenaamde 1e lijn complexere situaties worden gesignaleerd. De hulp kan dan samen met de cliënt bijvoorbeeld structuur aanbrengen in de dagelijkse organisatie van het huishouding. Hierbij wordt dan ook meteen gekeken naar mensen in de directe omgeving van de cliënt die daar een rol in kunnen spelen. De gemeente Zwolle is daar in Noord Nederland uniek in.

Partijen zijn goed voorbereid op de veranderingen per 1 januari. Wel wordt aangegeven dat het participatie verhaal nog wel zal moeten wennen. “Als je de buurvrouw vraagt voor en kleine schoonmaak klus dat vind die buurvrouw het misschien wel heel erg leuk om ook even een kop koffie te komen drinken”.

 

Maatwerkvoorziening

De diensten van de partijen worden aangeboden als maatwerkvoorzieningen, omdat het een zwaardere vorm van ondersteuning is. Het Sociaal wijkteam stelt samen met de inwoner vast in welke mate deze ondersteuning passend is. De inwoner kan vervolgens zelf kiezen van welke instelling hij de diensten afneemt. Mensen die nu al hulp krijgen kunnen hun huidige begeleider houden, mits deze een contract met de gemeente Zwolle heeft gesloten.

De aanbieder waar de cliënt voor kiest, gaat vervolgens met de cliënt in overleg welke ondersteuning nodig is. Zo kan de aanbieder in overleg met de cliënt maatwerk bieden en beter aansluiten op de behoefte van de individuele cliënt.

Bestaande cliënten huishoudelijke hulp

Huishoudelijke Hulp is al een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor bestaande cliënten Huishoudelijke Hulp hanteert de gemeente een overgangstermijn tot 1 juli 2015. Dit betekent dat tot 1 juli 2015 de huidige indicatiebesluiten voor hen blijven gelden. Nieuwe cliënten en cliënten waarvan de indicatie afloopt voor 1 juli 2015 krijgen een gesprek met een medewerker van het Sociaal Wijkteam.

 

 

Meer informatie over Sociale Wijkteams

Gerelateerde artikelen

Back to top button