BinnenstadKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVerkeer

Hoe staat het met de zero-emissiezone in de binnenstad?

Zwolle – Er zijn en worden verschillende stappen ondernomen om in de Binnenstad van Zwolle te komen tot een zero-emissiezone in 2025 voor stadslogistiek. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van het Zwolse CDA door wethouder Gerdien Rots.

Zwolle is op weg naar een duurzaam stadshart. Het wordt steeds voller in de binnenstad. Men moet daarom slim omgaan met de ruimte die er is. De gemeente wil efficiënter en waar mogelijk minder vracht- en bestelverkeer in de binnenstad. Zodat je er kunt doen waarvoor de binnenstad is bedoeld, fietsen, wandelen, naar de leuke winkels, naar de markt, cafés en restaurants. Schonere en slimmere bevoorrading van onze winkels, markt, horeca, bedrijven en instellingen in de binnenstad draagt bij aan de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Beter voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die in het mooie stadshart woont, werkt of op bezoek komt. Duurzaam bevoorraden vraagt om anders denken over logistiek.

De overheid/gemeente wil ondernemers daarom helpen de overstap te maken naar zero-emissie of andere manieren van bevoorraden. Met subsidies, informatie (websites, social media campagnes, nieuwsbrieven, etc.), maatwerkadviezen (o.a. logistiek makelaar van de provincie), probeeracties, bijeenkomsten/presentaties, overleggen, etc. Deze acties lopen door, ook na 2025. Marktpartijen zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van logistieke stadshubs waardoor goederen van ondernemers en leveranciers duurzaam bezorgd kunnen worden naar of vanuit de zero-emissiezone.

Kosten

Vanaf 2035 mogen alleen emissievrije auto’s verkocht worden om bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa. Voertuigen op fossiele brandstof faseren uit. De kosten van met name de e-bestelbus worden steeds lager. Naast een initiele investering levert elektrisch rijden vaak een kostenbesparing in gebruik. Voor een goede vergelijking is het belangrijk om naar de Total Cost of Ownership (TCO) te kijken. Ondernemers kunnen zelf deze berekening online uitvoeren of hulp inschakelen van de logistiek makelaar van de provincie Overijssel.

Levertijden en actieradius

Er kan een ontheffing worden verleend voor fossiele voertuigen wanneer aangetoond wordt dat een vervangend zero emissie voertuig besteld is, maar nog niet geleverd. De ontheffing is aan te vragen voor zowel nieuwe als gebruikte emissieloze voertuigen. Er zijn inmiddels verschillende e-bestelbussen met een actieradius boven de 200 kilometer. Uit onderzoek (Koninklijke RAI Vereniging) blijkt dat bijna alle ondernemers minder dan 200 kilometer per dag rijden: 80% rijdt minder dan 100 km op een dag en 95% rijdt minder dan 200 km op een dag. Als men per dag meer moet rijden kan er tussentijds opgeladen worden.

Laadvoorzieningen

Vanuit de GO-RAL is onlangs gestart met een traject om voor alle bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel een plankaart op te stellen. Op die plankaart maakt men inzichtelijk welke laadbehoefte wanneer gaat plaatsvinden op de bedrijventerreinen en hoe deze globaal gezien ruimtelijk ingepast kan worden. Dit helpt
straks om ervoor te zorgen dat ook voor de logistieke sector tijdig, voldoende en passende laadinfrastructuur gerealiseerd kan worden.

Om een goede aanpak te formuleren zijn de provincies Overijssel en Gelderland bij een tiental bedrijventerreinen met een pilot gestart om inzicht te krijgen in de laadbehoefte van bedrijven, ten behoeve van gerichte acties voor de realisatie van (collectieve) laadinfrastructuur. Het bedrijventerrein Voorst is geselecteerd als één van de pilot
bedrijventerreinen. De uitkomsten van deze pilots wordt gebruikt voor de bredere aanpak in Gelderland en Overijssel.

Het college gaat onverminderd door met het realiseren van openbare laadpalen in de openbare ruimte. Ze steeft naar realisatie van 2.500 laadpunten in 2030 (volgens de motie ‘Ambities laadpalen’ van november 2022). Dit is een hoger aantal laadpunten dan de behoefteprognose voor personenauto’s laat zien. Nooddiensten zijn uitgezonderd van de regeling.

Op diverse manieren zijn belanghebbenden geïnformeerd. Het college ziet het nog steeds als het juiste besluit om de zero-emissiezone op 1 januari 2025 in te stellen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button