Nieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpaginaZorg & Welzijn

Het is gelukt: Zwolle krijgt een nieuwe soepbus

Initiatief wordt breed gedragen door Zwolse samenleving

Zwolle – Het is gelukt: Zwolle krijgt een nieuwe soepbus. Vrijdag 23 december om 14.00 uur wordt de nieuwe elektrische bus feestelijk in gebruik genomen. Een prachtig resultaat van de actie ‘Help Leger des Heils Zwolle aan een nieuwe soepbus’, waaraan velen hebben meegewerkt en bijgedragen. Regiodirecteur Claudia van Bruggen is blij en dankbaar: ,,Het is geweldig om te zien hoe de soepbus wordt gedragen door de Zwolse samenleving.”

De actie is overigens nog niet afgesloten omdat geld nodig blijft om dit belangrijke en onmisbare veldwerk te kunnen uitvoeren. De hoge energieprijzen en toenemende armoede, maakt dat naar verwachting de groep die gebruik maakt van de soepbus, de komende tijd alleen maar zal groeien. Financiële steun blijft dan ook welkom via www.ldh.nl/soepbus-zwolle.

Het is snel gegaan. De actie voor vervanging van de oude, gammele en afgeschreven soepbus in Zwolle startte begin oktober. Het startsein was de mooie toezegging van de Y Service Club Zwolle om € 10.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van een nieuwe soepbus. Daarnaast gaf de Stadsbakker, die al jarenlang het overgebleven brood aan de soepbus doneert, een boost aan het geheel door aandacht te vragen voor de bittere noodzaak van een nieuwe bus.

Soepbus – © RTV Focus

Netwerken voor werving van fondsen

De afgelopen tijd zijn er heel veel contacten gelegd om de noodzakelijke vervanging van de soepbus, waarmee vier avonden per week dak- en thuisloze mensen worden voorzien van warme soep, koffie en broodjes, breed onder de aandacht te brengen. De actie werd opgepikt door diverse media en ook via de sociale media was er volop aandacht voor. Dat heeft ertoe geleid dat de teller van de crowdfundactie momenteel op ruim € 20.000 staat. Daarnaast hebben verschillende grote partijen, waaronder de gemeente Zwolle, hun financiële steun toegezegd, waarbij het veelal gaat om aanzienlijke bedragen. Ook vanuit het bedrijfsleven zijn diverse giften binnengekomen. ,,Hierdoor is het streefbedrag, dat in eerste instantie op € 50.000 stond maar bijgesteld moest worden naar € 75.000, zo goed als behaald. Giften blijven echter welkom om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten”, benadrukt Eddy Vulperhorst, relatiemanager zakelijke markt bij het Leger des Heils.

Prachtige acties

Er zijn hartverwarmende acties opgezet ter ondersteuning van de soepbusactie. Zo is onderwijsorganisatie Landstede op 1 december een actiemaand gestart om met leerjaar 1&2 geld in te zamelen voor de soepbus. Op 22 december wordt een cheque uitgereikt. Binnen het diaconaal platform is eveneens belangstelling ontstaan voor de soepbus. Er zijn op dit moment vier kerken die hebben aangegeven om tijdens de advents- en kerstperiode geld in te zamelen voor dit goede doel. Op zondag 18 december, 4e advent, staat de soepbus na afloop van de dienst op het Kerkplein van de Zuiderkerk in Zwolle, waar soep wordt verkocht voor het goede doel.
Fijn is ook dat Rotary Zwolle voornemens is om het veldwerk van het Leger des Heils te gaan ondersteunen.
Inmiddels heeft de gemeente Kampen ook belangstelling getoond voor de inzet van de soepbus in die gemeente, waarbij ook wordt nagedacht over een donatie.

Nieuwe soepbus is besteld

Dankzij alle steun kon de nieuwe elektrische bus onlangs worden besteld, met korting en een extra donatie van leverancier Wensink Zwolle. Broekhuislease, die de inbouw verzorgt, heeft ook een royale korting verleend en eveneens de belettering van de bus wordt voor een scherp tarief uitgevoerd.
De komende dagen wordt nog hard gewerkt aan het gereed maken van het voertuig, zodat de vrijwilligers op 23 december voor de allereerste keer met de nieuwe soepbus kunnen gaan rijden. Een spannend moment voor hen. Claudia van Bruggen spreekt haar grote waardering uit voor de vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor dit veldwerk. ,,Wij wensen hen veilige kilometers met de nieuwe bus.”

Luisterend oor

De soepbus in Zwolle rijdt op maandag-, dinsdag-, vrijdag- en zondagavond een vaste route met vier ‘haltes’. Per avond maken nu zo’n 50 personen er dankbaar gebruik van, maar dat aantal zal naar verwachting toenemen. Claudia van Bruggen: ,,De bus is belangrijk, want naast het aanbieden van soep, koffie en broodjes, en nu in de winterperiode warme dekens, is er ook ruimte voor een praatje en een luisterend oor. Zo leggen we contact en maken mensen, soms heel voorzichtig, kennis met hulpverlening. Dit om zwaardere zorg in een later stadium te voorkomen, preventief en outreachend.”
De soepbus is onderdeel van het veldwerk van het Leger des Heils, waarbij mensen op straat worden opgezocht. Het Leger des Heils zet zich al vele jaren in voor de mensen zonder helper aan de rand van de maatschappij. ,,Het doel van ons veldwerk is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden.”

Kijk voor meer informatie over het veldwerk van het Leger des Heils: www.legerdesheils.nl/zorg/veldwerk-en-soepbus.

Gerelateerde artikelen

Back to top button