KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Ruimtelijke ontwikkelingen beconcurreren elkaar

Invulling gebied noord van de Vecht bekeken

Zwolle – Een samenhangende en gebiedsgerichte uitwerking voor het gebied ‘Ten noorden van de Vecht’ is nodig. Dit om concreet invulling te geven aan hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Concurrentie

Aanleiding hiervoor zijn diverse al lopende ruimtelijke ontwikkelingen die in het gebied aan de orde zijn, die met elkaar samenhangen en in sommige gevallen ook van elkaar afhankelijk zijn of elkaar beconcurreren qua ruimte. We kennen het al lopende programma Ruimte voor de Vecht. Er wordt al enige jaren gesproken over de uitbreiding van Hessenpoort, de grootschalige opwek van duurzame energie en een railterminal. Ook het beschermen van verschillende waarden vinden we belangrijk. De openheid van het landschap, de aanwezigheid van weidevogels, de bijdrage aan een water robuust Zwolle en de leefbaarheid in het gebied. Een groot deel van het gebied ten Noorden van de Vecht is agrarisch landschap. Hier is ruimte voor de agrarische ondernemer.

De situatie geldt niet alleen voor Zwolle, maar ook voor aangrenzende gemeentes zoals Zwartewaterland, Staphorst en Dalfsen.

Gebiedsvisie

Wat hier nodig is, is een gebiedsvisie. De provincie heeft zichzelf aangeboden om dit te gaan uitvoeren. Een ambitie van deze visie is de kwaliteit van de ruimte. De visie vormt een adviesdocument voor de betrokken overheden en belangenverenigingen, waarin het aan de betreffende besturen is om af te wegen in welke mate adviezen worden overgenomen en toegepast. Een belangrijk doel van een gebiedsvisie is om meer duidelijkheid te gaan bieden in welke functie waar komt, zo veel mogelijk rekening houdend met alle belangen. Nog niet van alle ambities en opgaven in het gebied ten Noorden van de Vecht is duidelijk wat de ruimtelijke impact is.

In het proces om naar een gebiedsvisie toe te werken, neemt men bestuurlijke go/no go beslismomenten op. Daarin heeft het betreffende dagelijkse bestuur de mogelijkheid om (voor haar eigen overheid) te besluiten of men de volgende stap in het proces kan zetten.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button