Voorpagina

Grote hoeveelheden asbest en radioactief slakkenwol in IJsselcentrale

Zwolle – Er zitten grote hoeveelheden asbest en radioactief slakkenwol in de te slopen IJsselcentrale. Dit bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de sloop. Engie projectleider John Bolt, lichtte de aanwezige bewoners in over de omvang, planning en omgevingsimpact van de sloop.

‘Engie wil de centrale zo veilig mogelijk met zo weinig mogelijk overlast weghalen.’ start Bolt de informatiesessie. De eerste eenheden van het pand zijn al in 1955 gebouwd en in bedrijf genomen. ‘Met de sloop willen we het verval voor zijn en voorkomen dat stoffen als asbest en slakkenwol een bedreiging gaan vormen voor de omgeving.’

De firma Koole Construction gaat de klus klaren. Een internationale speler op het gebied van industriële sloop en sanering die ook de centrales in Lelystad en in Rotterdam heeft ontmanteld.

Sommige delen al jaren niet toegankelijk: asbest

Deze opdrachtnemer is hoofdaannemer en werkt met onderaannemers die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld asbest en slakkenwol verwijdering. Twee stoffen die veelvuldig in het complex aanwezig zijn. ‘Binnen de centrale zijn bepaalde delen al jaren afgesloten in verband met aanwezig asbest. Ook het personeel had hier geen toegang meer toe.’ vertelt Bolt. De asbest wordt volgens de meest strenge veiligheidseisen gesaneerd. Dit gaat gebeuren als het gebouw zelf nog helemaal in tact is om het risico te minimaliseren voor de omgeving.

Radioactief slakkenwol

Een andere gevaarlijke stof in de centrale is slakkenwol. Deze stof vervaardigd van metaalslakken, is een isolatiemateriaal vergelijkbaar met de isolatiematerialen steenwol en glaswol. Radioactief slakkenwol is toegepast als isolatiemateriaal voor energiecentrales, leidingen, ketels, ovens en deuren . Ook in de IJsselcentrale is radioactief slakkenwol aanwezig. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft  op 9 september 2015 een vergunning afgegeven aan GDF SUEZ, (nu Engie) voor het verrichten van werkzaamheden met radioactieve stoffen. Het in stralingsbescherming gespecialiseerd bedrijf Applus wordt ingeschakeld om dit te ontmantelen. Ook dit ‘saneringsproces’ vindt plaats voordat het gebouw zelf gesloopt gaat worden.

Pentachloorfenol

Ook de bodem van de centrale is verontreinigd. Zo is bijvoorbeeld de stof PCP, ook wel bekend als pentachloorfenol aangetroffen. Sinds 1994 mag deze stof niet meer geproduceerd worden en sinds 1998 ook niet meer verwerkt worden in producten. Evenals de asbest en slakkenwol sanering  wordt ook de bodem  gesaneerd als het gebouw nog overeind staat.

De binnenkant van het gebouw moet eind 2017 helemaal schoon zijn.  Asbest, slakkenwol, bodemsanering en  de ontmanteling van de technische installaties  staan voor dit en komend jaar op de planning. Ook wordt in 2017 gestart met het afbreken van de productiegebouwen waaronder de schoorstenen.

De gebouwen zelf worden per paneel afgebroken waarna deze op de grond in de vergruizer gaan. De schoorstenen worden vermoedelijk aan de voet via een explosie gecontroleerd naar beneden gehaald.

Eind 2018 moet het terrein schoon worden opgeleverd.

Eerste graafmachines in beeld aan de voet van rechter pijp. Beeld genomen vanaf de kant Hattem
Eerste graafmachines in beeld aan de voet van rechter pijp. Beeld genomen vanaf de kant Hattem

Gerelateerde artikelen

Back to top button