Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Groenonderhoud langs oevers van IJssel tot komend voorjaar

Zwolle – Rijkswaterstaat is maandag begonnen met het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. Tot het voorjaar van 2019 vinden de werkzaamheden plaats. Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid.

Werk op land en water

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan voor het grootste deel per schip naar snipperlocaties langs de IJssel. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden tijdig geïnformeerd. Snipperlocaties worden nog aangewezen.

Aandacht voor flora en fauna

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs de IJssel. Rijkswaterstaat gaat verantwoord te werk: vooraf maakte een ecoloog een inventarisatie van de aanwezige dieren en planten. Ook stelde hij een flora- en faunaplan op. Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden deed hij nogmaals een opname en tijdens de werkzaamheden houdt een erkend schouwer toezicht.

Veiligheid op en langs de IJssel

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede staat van het oeveroppervlak. Begroeiing op verharde oevers en kribben vormt een risico, bijvoorbeeld voor de scheepvaart. De IJssel is een bochtige rivier en de bomen en struiken belemmeren het zicht voor de schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers en kribben uit elkaar. Dit heeft gevolgen voor de vaargeul, want oevers en kribben houden de vaargeul op diepte. Tot slot zorgen de bomen bij hoogwater voor ongewenste opstuwing van het water.

Gerelateerde artikelen

Back to top button