Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Goede zorg bij spoed voor kwetsbare ouderen

Zwolle – Zorgpartijen in en om Zwolle die betrokken zijn bij spoedzorg aan kwetsbare ouderen slaan de handen inéén en starten een proef. Inzet: Deze zorg zó goed regelen dat kwetsbare ouderen altijd de juiste zorg krijgen; thuis of in het ziekenhuis. Dan zijn tijdelijke opnamen niet meer nodig. Sleutels tot succes zijn de centrale rol voor de wijkverpleegkundige en deelname van acht zorgpartijen.

Een groot aantal ouderen die de spoedeisende hulp bezoeken of een huisbezoek ontvangt via de huisartsenpost, kan na controle en behandeling weer naar huis of thuis blijven. Met extra thuiszorg als dat nodig is. Met name in de avonden en weekenden is extra inzet van thuiszorg moeilijk te organiseren. Het leidt tot onnodige ziekenhuisopname of lange wachttijd op de spoedafdeling van Isala. Niet goed voor ouderen én niet goed voor de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis.

Kwetsbaar

Projectleider Marja Zwaan: ‘Deze groep ouderen is niet voor niets kwetsbaar. Vaak houden zij zich thuis nog net staande, maar zodra er onverwacht spoedzorg nodig is, is het wankele evenwicht verstoord. Dan moeten we de nadelige gevolgen zo klein mogelijk houden. Dus bijvoorbeeld niet iemand opnemen in een ziekenhuis als met thuiszorg betere zorg geleverd kan worden. En wél iemand opnemen in een ziekenhuis als dat nodig is. Een ziekenhuisopname heeft vaak voor ouderen nadelige gevolgen zoals verwardheid en infecties. De wijkverpleegkundige is hierbij de spin in het web: die organiseert de zorg voor de oudere thuis of verpleeghuis. We willen zelfs voorkomen dat een kwetsbare oudere naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komt als dat niet nodig is. Daarbij spelen huisarts, ambulancedienst en thuiszorg een belangrijke rol.’

Goede afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij essentieel. Die zijn nu gemaakt. Vanaf 12 januari wordt ieder weekend op de nieuwe wijze gewerkt. De proef duurt 22 weken, daarna vindt evaluatie plaats.

Iedere zorgpartij belangrijk

Rob Dillmann, voorzitter van de Stuurgroep Zorgalliantie Zwolle; ‘Dit project is een prachtig voorbeeld van eendrachtige samenwerking in het belang van onze oudere patiënten.’ ‘Dit is echt zorg op maat’, aldus Ina Kuper, voorzitter ROAZ. Zorgalliantie Zwolle en ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) namen het initiatief tot deze proef. Betrokken zorgverleners bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen en deelnemers aan deze proef zijn Isala, thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, IJsselheem en Carinova, ambulancedienst RAV IJsselland en huisartsenorganisaties Medrie, HRZ (Huisartsenvereniging Regio Zwolle). Met medewerking van Kenniscentrum ouderenzorg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button