Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente Zwolle trekt 150.000 euro extra voor laaggeletterdheid

Hoogtepunten van het verhaal
  • Taalachterstand bij kinderen
  • Verband gezondheid
  • Verband schulden
  • Moeilijker baan vinden

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat de komende jaren extra geld beschikbaar stellen voor zowel de aanpak als het voorkomen van laaggeletterdheid. Taalachterstand bij kinderen kan voorkomen worden door meer aandacht te geven aan de taalvaardigheden van hun ouders en door het bevorderen van het leesplezier.

Dit jaar en in 2019 wordt er 150.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het voorkomen van het ontstaan van laaggeletterdheid. Kinderen van ouders die kampen met een taalachterstand lopen namelijk een drie keer zo groot risico zelf ook laaggeletterd te worden. Een kwart van de leerlingen van het basisonderwijs verlaat nu al de schoolbanken met twee jaar taalachterstand. Door bijvoorbeeld peuterleidsters te trainen op het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid van de ouders, kan er tijdig ondersteuning worden geboden aan ouder én kind.

1 op de 9

Wie laaggeletterd is, maakt minder kans om goed mee te kunnen doen in de onze complexe samenleving, bijvoorbeeld omdat het moeilijker een baan te vinden of te behouden. Duidelijk is ook dat er een verband is tussen laaggeletterdheid en bijvoorbeeld gezondheid of het ontstaan van financiële schulden.
Naar schatting 1 op de 9 Zwollenaren tussen de 16 en 65 jaar (dat zijn tussen de 7300 en 9500 inwoners) is laaggeletterd en heeft moeite met taal, rekenen en het omgaan met het internet.

Ondersteuning

De gemeente besteedt, samen met onder andere het Deltion College, Landstede en Stadkamer, al veel aandacht aan formeel taalonderwijs, dat gericht is op het behalen van een certificaat. Hiervoor is jaarlijks 330.000 euro beschikbaar die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. Daarnaast wordt de ondersteuning door vrijwilligers (‘Taalmaatjes’) steeds belangrijker. Hiervoor heeft de gemeenteraad 75.000 euro per jaar extra vrijgemaakt.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren