BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Geplande flexwoningen gaan niet ten koste van reguliere woningbouw

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle wil groots opzetten met het bouwen van flexwoningen. Deze moeten snel (tijdelijke) woonruimte opleveren voor de stad. Volgens wethouder Dorrit de Jong gaat dit niet ten koste van de ‘gewone’ woningbouwplannen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP die zij stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Flexwonen is volgens hert college een waardevolle aanvulling op de reguliere woningmarkt. Enerzijds kan flexwonen bijdragen aan de woonopgave door tijdelijk extra woningen te realiseren. Anderszijds kan het een
motor zijn voor innovatie en vernieuwing van woontypologie en bouwtechnologie voor een toekomstbestendige stad.

Sneller woningen

Flexwonen heeft de potentie om sneller woningen te kunnen realiseren ten opzichte van reguliere bouw vanwege de procedure, kortere realisatietijd door modulaire bouw en omdat er meer locaties in beeld komen vanwege de tijdelijkheid. Met flexwonen kan de gemeente (tijdelijke) woonzekerheid bieden aan woningzoekenden die nu geen woning kunnen vinden.

Wethouder De Jong ziet flexwonen als een (blijvende) toevoeging op de woningmarkt. Met flexwonen worden
verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen bedoeld. Kenmerkend is het tijdelijk karakter van
tenminste één van de aspecten de woning zelf (het bouwsel), de bewoning, het tijdelijk gebruik van de locatie en/of het groei-krimp model van de woning.

Oosterenk als eerste

De locatie Oosterenk is al bekend om flexwonen te leveren. De andere locaties verwacht het college in de loop van 2022 bekend te kunnen maken. Dan start ze tegelijkertijd de buurtparticipatie op. Mogelijke belemmeringen zijn: er is ook nog een ruimtevraag voor andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, maar ook de 7B’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, buurt, bespreekbaarheid, beheersbaarheid en bruikbaarheid.

Woonrecht en woonzekerheid

Iedereen heeft het recht om ergens te wonen, zegt de wethouder. Ze streeft ernaar om voldoende en betaalbare
woningen in een kwalitatief goed leefomgeving te realiseren. Ze ziet dat de vraag groot is en de woningmarkt onder druk staat met name als het gaat om betaalbare woningen. Het college ziet flexwonen als een aanvulling op de bestaande woningbouwontwikkeling om daarmee de komende jaren extra betaalbare woningen toe te voegen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren