Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gemeenteraad wil meer ruimte voor moestuinen in Zwolle

Zwolle – Op maandagavond 18 januari heeft de gemeenteraad besloten dat ermeer aandacht moet komen voor moestuinieren. Momenteel zijn er wachtlijsten voor moestuinen. De volkstuincomplexen zijn zeer gewild. De CU, CDA en Groen Links dienden een motie in om te onderzoeken hoeveel behoefte er is onder de inwoners van Zwolle voor een moestuin, en waar in de stad daar ruimte voor is. Die motie is unaniem aangenomen.

Moestuinieren heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van mensen, vinden deze partijen. Dat komt door o.a. het verbouwen en tot beschikking hebben van groenten. Ook de fysieke inspanning die moestuinieren vraagt met gelijkertijd de ontspanning die het met zich meebrengt doet de tuinier goed. Daarnaast heeft moestuinieren een sociaal effect. Het contact in de volkstuinen draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

Moestuinieren werkt ook positief voor de biodiversiteit. Planten en bloemen zijn een goede omgeving voor insecten en dieren. Tevens zal moestuinieren een positief effect hebben op de klimaatadaptatie. Daar waar een moestuin is aangelegd is geen bestrating wat hitte stress tegen gaat.

De aangenomen motie vraagt het college om meer braakliggende grond in de gemeente beschikbaar te stellen voor moestuinieren. Deze moestuintjes moeten wel betaalbaar zijn. De raad wil ook dat er in afwachting van het onderzoek al (tijdelijk) nieuwe grond beschikbaar wordt gesteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button