Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad 16 mei over Fraterhuis, Stadshart Zwolle en middenhuur

Zwolle – Op de agenda van de gemeenteraad van 16 mei staat onder andere het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle en de haalbaarheidsstudie van het Fraterhuis voor huisvesting in het toekomstige Handelshuys.

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle. Hierbij gaat het over de plannen en ideeën in het ontwikkelprogramma Stadshart en de uitvoeringsagenda op hoofdlijnen. Vervolgens is er om 21.10 uur een debat over de Haalbaarheidsstudie Fraterhuis. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en om op basis hiervan een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de ambtelijke kosten voor de verdere planontwikkeling.

Tegelijkertijd is er vanaf 19.30 uur een rondetafelgesprek in de TaK-zaal over de Verordening middenhuur prijsverdeling woningbouwprogramma Zwolle. De regeling voor middenhuur maakt onderdeel uit van de betaalbaarheidsagenda 2022, waarmee de gemeente Zwolle verder wil inzetten op het vergroten van het betaalbaar aanbod aan woningen in de stad. Ook de Quickscan 30/40/30 Prijsverdeling woningbouwprogramma Zwolle wordt tijdens dit rondetafelgesprek besproken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden via de publieke tribune in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein en de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button