Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente en Zilveren Kruis maken ‘wet-overschrijdende’ zorgaanvraag eenvoudiger

Zwolle – Gemeenten in de regio IJssel-Vecht en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaan actief samenwerken aan goed afgestemde zorg. Hiertoe is door de partijen een handtekening gezet onder een convenant.

Verschillende potjes staan integraal zorgplan in de weg

Sinds januari 2015 is het zorgstelsel in Nederland flink op de schop gegaan. Taken en vergoedingen die voorheen door de rijksoverheid werden verstrekt liggen nu bij de gemeente en zorgverzekeraar. Omdat het geld voor ondersteuning en verzorging van een cliënt vaak uit verschillende potjes van gemeente en zorgverzekeraar moeten komen staat dit een integraal zorgplan regelmatig in de weg.

Nelleke Vedelaar, wethouder Sociale Zaken in Zwolle. “Er wordt al veel meer vanuit de hulpvrager gedacht. Toch merken we in de praktijk dat de systemen van financieren en de organisatie ons nog in de weg zit om echt tot een integraal ondersteuningsplan te komen.”

Medisch en niet-medisch

Sinds vorig jaar geeft de gemeente ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hier om niet-medische ondersteuning. Bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. De zorgverzekeraar daarentegen vergoedt de verpleging en verzorging thuis voor mensen die dat nodig hebben. Voorbeelden zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Een wijkverpleegkundige bepaalt wat er nodig is en wie de zorg uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige zelf zijn, maar ook een verzorgende. Jeugdzorg hoort bijvoorbeeld weer bij de gemeente en verzorging in een instelling is nog steeds een rijksoverheidsvergoeding.

Tamara Pieterse van Zilveren Kruis: “Met de afspraken in het convenant willen we het samen zo eenvoudig mogelijk organiseren zodat inwoners en verzekerden zo weinig mogelijk hinder ervaren van verschillen in organisatie en systemen.”

Knelpunten op de grens van verschillende wetten

Eén van de eerste actiepunten van gemeenten en Zilveren Kruis is het aanpakken van knelpunten of onduidelijkheden op de grens van de verschillende wetten. Wanneer iemand bijvoorbeeld professionele hulp krijgt bij het eten van een maaltijd, zijn er diverse wetten van toepassing. Daarover kan verwarring ontstaan bij zorgverleners en hulpvragers. “Waar moet ik wat aanvragen en wie betaalt wat?”

Zowel gemeenten als het Zilveren Kruis willen ook de samenwerking tussen zorgprofessionals verder ontwikkelen. De komende twee jaar is er extra aandacht voor ouderenzorg en de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Gerelateerde artikelen

Back to top button