Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Nieuw busstation Hanzeland wordt eiland met 23 haltes

Zwolle – Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van station Zwolle wordt één lang eilandperron met rondom 23 haltes voor de stads- en streekbussen in de vorm van zaagtanden. Dat hebben burgemeester en wethouders vandaag besloten. Daarmee liggen de vorm en het aantal halteplekken voor het nieuwe busplatform vast.

Busstation en busbrug aan Hanzeland kant

Het huidige busstation aan de centrumkant is uit zijn jasje gegroeid. Daarom wordt er de komende jaren een nieuw busstation aangelegd aan de zuidkant van het station en een busbrug over de sporen gebouwd.

Overstappen op trein of andere bussen

Het platform krijgt haltes van verschillende lengtes, zodat er genoeg plek is voor standaard bussen én voor langere bussen. Met 23 haltes is er genoeg ruimte om de bussen gelijktijdig aan te laten komen, zodat reizigers makkelijk en veilig kunnen overstappen. Daarmee voldoet het platform aan de eisen en wensen van de provincie, die verantwoordelijk is voor het busvervoer in Overijssel, en van de busvervoerders. Ook de overstap van trein naar bus en andersom wordt straks makkelijker: het busplatform krijgt een rechtstreekse opgang vanuit de reizigerstunnel.

Uitwerking ontwerp

De komende maanden wordt in overleg met alle betrokkenen het ontwerp verder uitgewerkt en aan het stadsbestuur en de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt duidelijk hoe het busplatform in de omgeving wordt ingepast en hoe het er uit gaat zien. Eind 2016 kan naar verwachting de aanbesteding van start gaan. Het nieuwe busplatform moet in september 2018 klaar zijn.

eilandperron met 23 haltes
eilandperron met 23 haltes – situatieschets
Busstation Zwolle
Busstation Zwolle

Informatiebijeenkomst

Een schets van het busplatform is ook te zien op woensdagavond 6 juli tijdens de informatiebijeenkomst Spoorzone. Daar kan een ieder zich laten bijpraten over de stand van zaken rond de busbrug, het busplatform of het fietsparkeren in de Spoorzone. Bezoekers kunnen ook meedenken over hoe de stationspleinen aantrekkelijk kunnen worden ingericht en over maatregelen om de overlast langs de looproute naar Windesheim te verminderen. De bijeenkomst is op woensdag 6 juli om 19:30 uur in AOC De Groene Welle (Koggelaan7).

In de Spoorzone werken de gemeente, provincie Overijssel, NS Stations en ProRail samen aan de verdere verbetering van de vervoersknoop Zwolle en de ontwikkeling van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.

Busstation Zwolle
Busstation Zwolle

 

Busstation Zwolle
Busstation Zwolle

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button