Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Geen vee meer op dijk door droogte

Zwolle- Om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vanaf woensdag 1 augustus een beweidingsverbod op alle dijken in.

Dit houdt in dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast.Hierdoor kan het gras op de dijken moeilijk herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

 

Foto: ©Peter Denekamp - Schellerdijk Zwolle
Foto: ©Peter Denekamp – Schellerdijk Zwolle

Beweidingsverbod

Vanaf zaterdag 7 juli gold al een beweidingsverbod voor de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Nu wordt dit verbod uitgebreid voor alle dijken en keringen in het werkgebied van WDODelta. Door lange periode zonder regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. Met het beweidingverbod wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Eerder stopte het waterschap al met het maaien van de dijken.

Onder normale omstandigheden is beweiding op dijken toegestaan volgens de voorschriften. Hiervan kan worden afgeweken, bijvoorbeeld om de grasmat te beschermen in tijden van droogte, zoals nu het geval is.

Foto: ©Peter Denekamp - Maatgravenweg/Zuidelijke Vechtdijk Zwolle/Dalfsen
Foto: ©Peter Denekamp – Maatgravenweg/Zuidelijke Vechtdijk Zwolle/Dalfsen

Goede conditie

Dijken zijn van belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het nodig is, en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes helpt hierbij.

Gerelateerde artikelen

Back to top button