Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Geen spoeddebat opvanglocatie Margriethaven

Zwolle – Vandaag, woensdag 17 augustus,  is officieel bekend geworden dat aan de Prinses Margriethaven een cruiseschip zal aanmeren voor de opvang van asielzoekers. De fractie van Swollwacht heeft bij de verschillende fracties gepeild of een meerderheid bestaat voor beleggen van een spoeddebat. Swollwacht vindt het van het grootste belang dat de wijze van communiceren door het college hierover op korte termijn raadsbreed besproken wordt. Alleen de fractie van VVD is dit met Swollwacht eens en dat betekent dat er geen meerderheid is voor het houden van een spoeddebat.

Lees hier alles over de boot

“Het besluit dit cruiseschip in Holtenbroek aan te meren is de aanwonenden rauw op het dak gevallen. De door het College toegezegde inzet op het gebied van communicatie is een wassen neus gebleken. Inwoners voelen zich in de kou gezet en overvallen.”, schrijft Evelina Bijleveld, gemeenteraadslid van Swollwacht

Communicatie, informatie, participatie en betrokkenheid richting bewoners, wijk en stad moet beter. Evelina Bijleveld

 

“Het feit dat op kort termijn verantwoordelijkheid moet worden genomen door gemeenten om de onmenselijke situaties in Ter Apel verlichting te geven, staat buiten kijf. Juist om dat goed te kunnen doen moet een besluit met zo’n impact ook in de raad besproken worden. Daarbij moeten duidelijke lessen getrokken worden aangezien dit college de wens heeft uitgesproken ook een regionale AZC te willen vestigen in de stad. Communicatie, informatie, participatie en betrokkenheid richting bewoners, wijk en stad moet beter. Het feit dat bewoners na lange stilte van het college uit de Stentor moeten lezen wat er staat te gebeuren, is uiterst pijnlijk.”

Locatie Prinses Margriethaven

Ook over de locatie is de fractie niet te spreken: “De Margriethaven in Holtenbroek. Een kwetsbare wijk die al jaren kampt met overlast. Inwoners geven bij Swollwacht aan dat overlast van drugs, geluid en rommel geen prioriteit heeft bij de politie. Gezien de bestaande problemen in de buurt is het dus een normale vraag of deze locatie voor een opvangschip wel de beste is. Een vraag waar de gemeenteraad nog geen enkele kans heeft gehad om zich over uit te spreken.”

Zorgen over veiligheid overlast houden omwonenden wakker

De fractie van Swollwacht heeft hier al schriftelijke vragen over gesteld en wacht de beantwoording af. Vanwege het reces worden deze vragen pas in september beantwoord en het schip ligt er op maandag 22 augustus al.

Een debat dat nog plaatsvindt voordat dit schip arriveert, past dus bij de impact en voorwaarden voor zo’n besluit, vinden Swollwacht en de VVD Zwolle. Dit geeft omwonenden de informatie die ze verdienen en stelt de raad in staat haar rol te nemen. Daarbij is het voor de fracties belangrijk om tevens het debat te voeren over hoe ver dit college zonder inmenging van de raad dient te gaan in het inzetten van haar bevoegdheden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button