Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Oppositie; ‘Geen Lelystad Airport voor herindeling luchtruim’

Zwolle – D66 Zwolle vraagt samen met SP, PvdA en CDA aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders om een duidelijker standpunt in te nemen over Lelystad Airport.

In het coalitieakkoord is een passage opgenomen over de ontwikkeling van Lelystad Airport waarin vermeld staat dat de huidige lijn voortgezet wordt. D66 is hierover niet tevreden en heeft samen met alle andere oppositiepartijen een motie opgesteld die het standpunt van Zwolle scherper en helderder verwoordt.

“De huidige tekst in het coalitieakkoord is wat onze fractie betreft te vaag en voor velerlei uitleg vatbaar” zegt Claudia van Bruggen. Wij zijn van mening dat in dit belangrijke dossier Zwolle haar woorden zorgvuldig moet kiezen en met een stevige lobbyboodschap haar inwoners mag laten zien dat we hun zorgen zeer serieus nemen.

De oppositiepartijen doen een oproep om te pleiten voor herindeling van het luchtruim vóór openstelling van Lelystad Airport. In de oproep wordt ingezet op het voorkomen van laagvliegen, het voorkomen van hinder van geluid en fijnstof voor onze inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatschade. Zwolle moet hierin samen optrekken met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de regio Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button