Nieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Gasthuisplein en Nieuwe Markt verboden voor auto’s vanaf 1 oktober

Met uitzondering van de ochtenduren

Zwolle – Het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt zijn vanaf 1 oktober niet meer toegankelijk voor auto’s.  Het gaat dan om een verbod voor autoverkeer tussen 12.00 en 22.00 uur.  Buiten deze tijden zijn auto’s welkom. Het gebied wordt daarmee een voetgangerszone waarbij fietsers te gast zijn.

Het afgelopen jaar kregen voetgangers en terrassen meer ruimte op het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt. Twee andere gebieden, de Melkmarkt en de Grote Markt, werden aangewezen tot voetgangersgebied. De ervaringen zijn zo positief dat het college heeft besloten de aanpassingen te behouden en uit te breiden met het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt.

De gemeente Zwolle werkt voortdurend aan een veilige, aantrekkelijke, gastvrije en bereikbare binnenstad. ‘Tijdens de coronaperiode hebben we hiermee ervaring opgedaan en die is positief; er werd meer ruimte gegeven aan voetgangers en terrassen, door in een aantal stegen het fietsparkeren meer toe te staan en auto’s op bepaalde tijden niet meer toe te laten.’, aldus René de Heer. ‘Daarom hebben we besloten de situatie zoals die nu is grotendeels voort te zetten’.

Gasthuisplein

Binnenstad bereikbaar voor bewoners en mensen met een beperking

Bezoekers van de binnenstad die sterk afhankelijk zijn van hun fiets mogen de binnenstad op alle momenten gebruiken. Ze zijn dan te gast in een voetgangersgebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een fysieke beperking.

Ook dit blijft zo. Fietscoaches gaan fietsers in de binnenstad wijzen op fietsenstallingen in de binnenstad. Bij de bruggen naar het centrum komt uiterlijk eind oktober een verwijssysteem dat fietsers wijst op vrije stallingen en hoe deze bereikbaar zijn via de minst drukke route. Wanneer nodig komen er extra (tijdelijke) fietsenstallingen. Deze worden in fases toegevoegd. De gemeente bepaald op basis van testen welke oplossing het beste is.

Taxistandplaats verplaatst naar Buitenkant en Eekwal

De taxistandplaatsen zijn in de coronaperiode verplaatst naar de Buitenkant en de Eekwal. Dat levert ’s avonds en ’s nachts minder autoverkeer op in de binnenstad en is het daardoor veiliger voor voetgangers. Deze taxistandplaatsen blijven op deze twee locaties gevestigd. Klanten die zelf niet in staat zijn om naar de taxistandplaats te komen, houden de mogelijkheid om bij de voordeur te worden opgehaald of gebracht.

Maatregelen in nauwe samenspraak met betrokkenen

De wijzigingen zijn tot stand gekomen na overleg met de besturen van Bewonersvereniging Binnenstad, Koninklijke Horeca Nederland, Citycentrum en het ZwolleFonds. Ook met de Fietsersbond, Toegankelijk Zwolle, de Seniorenraad en een groot taxibedrijf in Zwolle zijn de maatregelen afgestemd. Op basis van deze gesprekken is duidelijk geworden dat er voldoende draagvlak is.

Nieuwe Markt

Gerelateerde artikelen

Back to top button