Voorpagina

Fiets belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren

De fiets is verreweg het populairste vervoermiddel in de stad, dat blijkt uit het mobiliteitsonderzoek dat de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel uitvoerden. Ruim 4000 Zwollenaren vulden het onderzoek in.

De fiets wordt gebruikt voor diverse bestemmingen, vaak meerdere keren per week. De auto komt op de tweede plaats. De auto gebruikt men binnen Zwolle naar verhouding het meest om naar een andere wijk of naar een speciale bestemming te gaan (bijvoorbeeld het ziekenhuis). De fiets is veelal het eerste alternatief voor de bus en de auto; tweederde van de fietsers is bereid vaker met de fiets te gaan in plaats van met de bus of auto. Vooral sneller groen bij verkeerslichten wordt genoemd om de fiets aantrekkelijker te maken.

Busgebruik

Veel inwoners (80 procent) reizen minder dan een keer per maand met de bus. Met de bus gaan inwoners vooral naar het station of naar de binnenstad. Op de vraag in welke mate men problemen zou ondervinden bij wijzigingen van de route of frequentie van het busvervoer antwoordt bijna 80% dat men zelf een oplossing ziet. De grootste groep (76%) verkiest de fiets als alternatief wanneer dit nodig zou zijn; 62% zien ook de auto als alternatief. Een kleine groep van 2% van de busreizigers geeft aan thuis te blijven wanneer vervoer met de bus niet mogelijk is. Binnen deze groep zijn ouderen (65+) oververtegenwoordigd.

Bewonersinitiatieven

Iets minder dan de helft van de inwoners heeft wel eens gehoord van bewonersinitiatieven met betrekking tot vervoer. Een kwart van de inwoners is geinteresseerd in deelname aan een bewonersinitiatief gericht op mobiliteit.

Vervolg

Het doel van onderzoek was om inzicht te krijgen in het reisgedrag, hoe belangrijk busvervoer wordt gevonden en welke alternatieve vervoersmiddelen Zwollenaren hebben. De uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek worden door de gemeente Zwolle en Provincie Overijssel gebruikt in het verkeersbeleid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button