KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Festivalplatform Zwolle Unlimited is in maand tijd aan haar vierde festival toe

“Kunst en cultuur gaan over inclusie en persoonlijke groei”

Zwolle – Kunst en cultuur zijn de drager van een kansrijke, verbonden samenleving. Deze visie ligt ten grondslag aan de evenementen van Festivalplatform Zwolle Unlimited. In het komende Pinksterweekeinde houdt dit platform haar vierde evenement in een maand tijd. Alles met het doel: het cultureel vermogen van mensen vergroten. Artistiek directeur Rob Bults vertelt wat dat voor hem inhoudt.

“Makers in de cultuursector geloven in de kracht van hun vak. Ze maken kunst en cultuur omdat dat gaat over inclusie en echte connectie, over erfgoed en erfenis, over persoonlijke groei, innovatie- en creatiekracht. Ze willen de wereld, hun land en hun stad mooier maken via culturele manifestaties. Ze willen het publiek in hun diepste vezels laten voelen dat ze mens zijn, dat ze mogen meedoen in deze maatschappij.” Dat zegt artistiek directeur Rob Bults van Festivalplatform Zwolle Unlimited.

Cultureel vermogen: de bereidheid om elkaar te verstaan

“De kracht van kunst- en cultuur, het vermogen van kunst en cultuur om te verbinden, begrip te kweken en bruggen te bouwen, kunnen we samenvatten in de term cultureel vermogen. Hierbij gaat het niet om de vraag wát cultuur is, maar om wat cultuur kan doen. Cultuur wordt hier gezien als gereedschap; als het vermogen en de bereidheid, de wereld om je heen – en de relatie met elkaar – te zien, te begrijpen en er mede vorm aan te geven. Cultureel vermogen is kortweg: flexibiliteit, openheid, verbeeldingskracht en verandervermogen. Cultuur is hét handvat in ons streven naar een diverse en inclusieve samenleving.”

Amateurkunstbevorderming via IK TOON op de stoep

Deze visie is terug te vinden in de evenementen die hij houdt. In het weekeinde van 13 en 14 mei was dat IK TOON op de stoep; een samenwerkingsproject met Stadkamer, waarbij amateurkunstenaars met trekkers, strobalen en een platte wagen hun kunsten vertoonden tot in alle wijken van Zwolle. “Dat gaat over zelf kunst maken, en over samen genieten van kunst en cultuur”, aldus Rob Bults. “Bezig zijn met kunst maakt je ook creatiever op andere vlakken in je leven. We willen als festivalplatform zoveel mogelijk gelegenheid bieden aan mensen om persoonlijk te groeien.”

Onderwijsinnovatie via cultuureducatiefestival Woest

Vanaf maandag 22 mei barstte Cultuureducatiefestival Woest los, en dat duurt tot vrijdag 26 mei. Dit is een project van Stadkamer, waarvan Bults de artistieke leiding voert. “Hier gaat het om onderwijsinnovatie met behulp van de kunsten. Art-based learning, anders leren. Bij Woest gaan VO-leerlingen zelf ervaren hoe anders het leren gaat in een creatieve setting. We zetten hier kunst en cultuur in als leermiddel.”

Anders leren via Festival Nemia

Eenzelfde idee ligt ten grondslag aan Festival Nemia, het kinderfestival dat Rob Bults leidt in nauwe samenwerking met Onderwijsroute &jij, één van de onderwijsstromen van Openbaar Onderwijs Zwolle. De leerlingen van &jij organiseren, bedenken en begeleiden alle activiteiten op dit bruisende festival voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het wordt gehouden aanstaand weekeinde op 27 en 28 mei op het Ter Pelkwijkpark.

“Door jongeren te betrekken bij het maken en organiseren van cultuur, verkrijgen ze ook competenties als organiseren, een marketingagenda maken, sponsoren benaderen, strategisch denken, enzovoort. Jongeren leren wat het is om echte verantwoordelijkheden te krijgen en te dragen; zodat zij ook echt trots kunnen zijn. Daar begint de echte groei en daar begint hun voorbereiding op hun rol als zelfbewuste en verantwoordelijke burger in de maatschappij van morgen.”

De hele stad laten genieten via Festival Tussenland

Het slotstuk van dit festivalseizoen is Festival Tussenland van 26 tot en met 28 mei. De crème de la crème van de kunsten wordt hier getoond in een gratis toegankelijk evenement voor de hele stad. Dat laatste is voor Bults evident. “Beleidsplannen staan vol met de missie om de cultuurparticipatie van de burger te vergroten. Maar cultuurparticipatie begint bij cultuurbezoek. De mogelijkheid krijgen om cultuur te bezoeken is het begin van actieve cultuurparticipatie.

Kijken we naar ons culturele landschap in Nederland, dan zien we dat voor de meeste medelanders theater en festivals een onneembaar bastion zijn. Niet in de laatste plaats door het prijskaartje dat eraan hangt. Toegankelijkheid, cultuur voor iedereen, is een grote opgave voor onze maatschappij. En het is er één die bij mij hoog op het lijstje staat als motivatie voor veel van wat ik doe. Daarom zijn de meeste van onze evenementen vrij toegankelijk. Want kunst en cultuur zíjn voor iedereen. Het publiek wordt gevraagd, een bijdrage te leveren naar draagkracht.”

Meer informatie over de evenementen van Festivalplatform Zwolle Unlimited: www.zwolleunlimited.nl
Lees het essay ‘Cultuur als drager van een kansrijke, inclusieve, verbonden samenleving’, door Rob Bults.

Gerelateerde artikelen

Back to top button