Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Extra geld voor mensen met laag inkomen

Zwollenaren die moeten rondkomen van een laag inkomen, kunnen eenmalig een geldbedrag ontvangen van de gemeente Zwolle. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming in de koopkracht voor mensen met een (bijstands)uitkering, maar ook voor werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen. Echtparen en samenwonenden ontvangen € 100,-, alleenstaande ouders ontvangen € 90,- en alleenstaanden € 70,-.

Veel mensen met een laag inkomen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen inwoners van Zwolle met een laag inkomen eenmalig extra geld van de gemeente. Hun inkomen in september 2014 mag dan niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Op www.zwolle.nl/bijstandsnormen zijn de normbedragen te vinden. Wie wil weten of hij recht heeft op het bedrag, kan dat testen op www.laaginkomen.nl.

Inwoners van Zwolle die over de hele maand september 2014 bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvingen van de gemeente Zwolle, krijgen het extra geldbedrag automatisch op hun bankrekening overgemaakt. De gemeente Zwolle streeft ernaar dat ze eind december 2014 het bedrag hebben ontvangen.

Mensen met een gedeeltelijke AOW-uitkering met aanvullende inkomensondersteuning krijgen de tegemoetkoming overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Mensen met een volledige AOW-uitkering kunnen het bedrag aanvragen bij de gemeente.

Wie geen bijstandsuitkering heeft en de eenmalige tegemoetkoming wil aanvragen, kan dat vanaf begin november 2014 doen via www.zwolle.nl/regelingen. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook verkrijgbaar bij de wijkservicepunten en op Werkplein de Lure (Hanzelaan 180) en het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Mensen kunnen tot 1 januari 2015 het extra geldbedrag aanvragen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button