CoronavirusKabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Extra geld voor de culturele sector van Zwolle

Zwolle – Het rijk heeft ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de culturele sector van Zwolle. Dit met als doel lokale culturele instellingen en voorzieningen in stand te houden. De gemeenteraad heeft op 19 april ingestemd met het voorstel om dit bedrag volledig te besteden aan de culturele sector. Hiermee geeft zij een broodnodige impuls aan de sector die zo hard getroffen is door de gevolgen van Covid-19.

De gemeente is zich er van bewust dat dit bedrag (veel) te klein is om alle geleden schade in de culturele sector te compenseren. Het doel van voorgestelde verdeling van deze middelen is de Zwolse culturele infrastructuur zo veel mogelijk in stand te houden. En de culturele sector zo snel mogelijk weer op te starten, zodra dit weer kan.

De ondersteuning is gericht op makers in de culturele sector, zowel professionals als amateurs en nieuw talent. En op instellingen die het een faciliterende of presenterende rol innemen in de Zwolse culturele infrastructuur. Bijvoorbeeld doordat ze voorstellingen of tentoonstellingen presenteren of atelierruimte verhuren.

Nieuwe subsidieregeling Zwolse culturele instellingen

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor faciliterende en presenterende instellingen. Deze nieuwe regeling is specifiek bedoeld voor Zwolse instellingen die het mogelijk maken dat zowel professionals als amateurs hun werk kunnen maken en presenteren. Presenterende instellingen zijn bijvoorbeeld musea, expositieruimtes of podia. Zij hebben de afgelopen tijd bijna geen publieksinkomsten kunnen genereren door de lockdown. Ook instellingen die het culturele erfgoed van Zwolle presenteren aan publiek maar dit door de lockdown niet hebben kunnen doen, komen in aanmerking voor subsidie.

Faciliterende instellingen zijn bijvoorbeeld instellingen die atelier-/repetitieruimte verhuren aan Zwolse makers. Als blijkt dat zij minder huur hebben kunnen ophalen bij hun huurders, kunnen ze voor het ontstane tekort subsidie bij de gemeente aanvragen. Met de gemeentelijke bijdrage kunnen de verhuurders vervolgens hun (atelier)huurders compenseren. In totaal is 500.000 euro beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.zwolle.nl/subsidieregeling-cultuurinstellingen.

Zwolse makers

Voor Zwolse makers uit álle kunstdisciplines treft men verschillende maatregelen. Het subsidieplafond van de regeling Cultuur & Kwaliteit verhoogt men met 370.000 euro en daarnaast verlaagt men de eigen inkomsten eis naar 25%. Want de verwachting is dat zodra instellingen weer open kunnen voor publiek, het moeilijker is voldoende eigen inkomsten te genereren. Zo zal de 1,5-meter samenleving beperkingen blijven stellen aan publieksaantallen.

Voor de amateurkunstsector voegt men 25.000 euro extra budget toe aan de regeling zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon. Daarnaast wordt deze regeling uitgebreid met extra locaties, zoals het Academiehuis en andere locaties die geschikt zijn voor het presenteren van voorstellingen, concerten én beeldend werk. Want de regeling stelt men in 2021 ook open voor andere disciplines dan de podiumkunsten.

Via het Hybride Productiehuis ondersteunt men nieuw talent dat nog weinig haar werk heeft kunnen tonen. Daardoor hebben zij geen financiële reserves of trouw publiek opgebouwd. Het Hybride Productiehuis kan met de 200.000 euro subsidie uit dit steunpakket, talentvolle pas afgestudeerde makers ondersteunen in hun carrière door bijvoorbeeld masterclasses te geven of te helpen bij fondsaanvragen. Overigens hebben ook gevestigde (Zwolse) makers baat bij deze ondersteuning door hun rol als bijvoorbeeld coach.

Tien procent van het beschikbare budget investeert men in de oprichting van een Regiofonds voor de culturele sector. Dit fonds is nog in ontwikkeling. Het doel is hiermee ook makers te ondersteunen.

Onvoorziene schade

Voor een deel van het beschikbare budget (110.775 euro) is nog geen concrete manier van verdelen voorgesteld. Het is nu onbekend hoe lang de huidige maatregelen van kracht zijn en het is nog niet duidelijk hoe snel de sector weer herstelt. Daarom is een deel van het budget gereserveerd voor financiële schade in de culturele sector die de gemeente nu nog niet goed in beeld heeft.

Met dit eenmalig beschikbare budget kan niet alle financiële schade worden gecompenseerd. Hieronder staat een aantal andere regelingen voor extra financiële steun voor de Zwolse culturele sector, voor amateurs, professionals, makers, podia/musea etc.

Steun voor individueel beeldend kunstenaars: Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer – Mondriaan Fonds

Scholingsbudget voor ZZP’ers in cultuurparticipatie en erfgoedvrijwilligers: Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers – Fonds voor Cultuurparticipatie

Overijsselse amateurverenigingen, podia en musea kunnen subsidie aanvragen voor investeringskosten die verband houden met de Corona-crisis. Zoals huur van grotere repetitieruimte of de aanschaf van applicaties of audiovisuele middelen. Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel

Voor makers in de podiumkunsten van kleine voorstellingen ‘ontmoetingen’ die passen binnen de huidige beperkingen: Balkonscènes (fondspodiumkunsten.nl)

Bedoeld voor producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters om o.a. aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren: Kickstart Cultuurfonds

Dossier Corona in de culturele sector: Corona-dossier – Cultuur+Ondernemen (cultuur-ondernemen.nl)

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button