KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Extra aandacht voor woonsituatie ouderen

Zwolle – Om eensgezinswoningen voor gezinnen beschikbaar te houden, zouden senioren die hier nog in wonen, moeten doorstromen. Dat heeft Groen Links gesteld in vragen aan het college van burgemeester en wethouders. In de beantwoording geeft het college aan een druk te zien op de woningmarkt vanuit alle leeftijdsgroepen, niet specifiek alleen vanuit de ouderen. Men probeert wel oplossingen te vinden door in het toekomstige woonbeleid meer prioriteit te geven aan huisvesting voor ouderen.

Volgens de antwoorden van het college wonen er nog 13.000 senioren in woningen die eigenlijk te groot voor hen zijn. Daarvan zijn 3.200 alleenstaanden. Voor koopwoningen en huurwoningen zijn in Zwolle geen wachtlijsten, zegt het college. Wel zijn er zo’n 167 reacties per woning op de Woningzoeker (waar de woningen worden toegewezen, red.). De druk op de woningmarkt geldt daarbij voor elke leeftijdscategorie. Niet voor alle ouderen zijn woningen beschikbaar. Dit is ook mede afhankelijk van ieders woon- en locatiewens.

De Ontwikkelstrategie Wonen in Zwolle, de nieuwe Woonagenda West Overijssel en het programma Wonen en Zorg geven voor de komende jaren prioriteit aan de huisvesting van ouderen. Die prioriteit vertaalt de gemeente in het woningbouwprogramma Zwolle.

Nadrukkelijk aandacht

Zwolle kent geen specifiek ouderen woonbeleid. Maar als onderdeel van diverse programma’s is er nadrukkelijk aandacht voor. Zo werkt de gemeente in De Tippe interactief met verschillende doelgroepen, waaronder ouderen, aan het stedenbouwkundig plan. Het thema ouderenhuisvesting komt terug in de prestatieafspraken met de woningcorporaties, de seniorenagenda en het programma Wonen en Zorg.
Ook Vitaal en Veilig Thuis, een project van stichting WijZ welzijn, helpt ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Op uitnodiging van de gemeente wordt er tijdens een huisbezoek samen met de bewoners gekeken naar de persoonlijke situatie en krijgen ze informatie en advies.

Nieuwe woonvormen

Het college ziet kans voor nieuwe woonvormen voor senioren. Dit is ook één van de speerpunten in het programma Wonen en Zorg. De Krasse Knarrenhof in de Aa-landen is een goed voorbeeld van een nieuwe woonvorm voor senioren. Als onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties is ook afgesproken dat zij de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen voor ouderen nader onderzoeken.

Seniorenmakelaar

In de jaarschijf 2021 (onderdeel van de prestatieafspraken) is afgesproken dat de woningcorporaties functionarissen inzetten die senioren helpen bij de keuze voor een geschiktere woning. Dit zou een seniorenmakelaar kunnen zijn. In het Woonruimteverdeelsysteem is ruimte gemaakt om bij de toewijzing voorrang te kunnen geven aan huishoudens die bijvoorbeeld een eengezinswoning achterlaten (doorstroming).

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button