BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Engie voortvarend door met participatieplan IJsselcentralegebied

Zwolle – Met het verdwijnen van de IJsselcentrale is door Engie, Floris Property Fund B.V., TenneT en WIG Netherlands B.V. een gebiedsvisie vastgesteld voor deze plek. Dat staat in een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. Inzet is om met elkaar een aantrekkelijk openbaar toegankelijk gebied aan de stad toe te voegen. En wel met nieuwe natuur, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

De beoogde ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van natuur, het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie en de ontwikkeling van nieuwe woningen. Ook gaat het om kleinschalig werken, horeca, cultuur en recreatie.

Voor deze plannen is een participatietraject gestart door Engie. Momenteel werkt Engie om te beginnen aan een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) en Natuurontwikkelingsplan (NOP) 2. Deze plannen bestaan uit een inventarisatiefase, schetsontwerpen, uitwerking van de plannen en finalisering tot een gedegen document.

Inbreng van de omgeving

Engie hecht immers veel waarde aan de inbreng en belangen van de omgeving. Participatie draagt bij aan een beter resultaat, zegt zij. In het participatieplan beschrijft Engie op welke wijze zij vormgeeft aan participatie in de verschillende fases van het proces zoals benoemd wordt in het processchema. Ook omschrijft zij de stakeholders en de invloed die men heeft in dit proces.

De communicatie- en participatiemomenten (voor zover bekend) zijn in een tabel weergegeven. Het is een dynamisch document, dat in de loop van het proces geëvalueerd wordt en bijgesteld kan worden.

De gebiedsvisie IJsselcentrale

Gerelateerde artikelen

Back to top button