KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Draag jij mantelzorgers een warm hart toe?

Zwolle – De Participatieraad Zwolle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over diverse onderwerpen in het sociaal domein. Zij zoeken een sterke verbinding met inwoners van de stad, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen én goede adviezen te geven.

Mantelzorg

Om de stem van mantelzorgers en naastbetrokkenen te horen is er een klankbordgroep mantelzorg & naastbetrokkenen ontstaan. Diverse mantelzorgers uit Zwolle komen vijf keer per jaar bij elkaar om met elkaar te spreken over beleid en uitvoering van mantelzorg. Wat gaat er goed, wat kan er beter én wat is daarvoor nodig? Het is belangrijk dat er mét mantelzorgers gesproken wordt en niet óver mantelzorgers. De klankbordgroep maakt dit mogelijk!
Ze gaan in gesprek met diverse partijen waaronder Sociaal Wijkteam, de gemeente Zwolle en het Steunpunt Mantelzorg. Ze geven aan wat er vanuit het perspectief van mantelzorgers en naastbetrokkenen goed gaat en wat er beter kan.

Wie zoeken ze?

Ze zijn op zoek naar enthousiaste inwoners van Zwolle, die breder willen kijken dan hun eigen situatie. Natuurlijk is er ruimte voor je eigen persoonlijke situatie, maar we vinden het belangrijk dat je ook andere mantelzorgers of naastbetrokkenen kent waarvan je signalen of ervaringen kunt inbrengen.

Wat bieden ze?

  • Jij kunt bijdragen aan verbeteringen in beleid en uitvoering. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook veel andere mantelzorgers in Zwolle.
  • Een betrokken groep mantelzorgers die vanuit een positief kritische houding, samen meedenkt over beleid en uitvoering.
  • Waar nodig ontvang je desgewenst scholing of training.
  • Doordat je met diverse partijen in contact bent, versterk en vergroot je, je netwerk.

Vragen en reageren

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de Participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button