EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Donderdag valt besluit over snel neerhalen schoorstenen IJsselcentrale

Zwolle – Engie neemt donderdag 9 maart het definitieve besluit over het neerhalen van de schoorstenen van de IJsselcentrale is Zwolle. Als de energiemaatschappij de pijpen wil neerhalen dit voorjaar, dan moet dat voor 15 maart. Vanaf die datum begint namelijk het broedseizoen waarna tot 15 oktober het volgens de vergunning verboden is om de schoorstenen en het ketelhuis te ontmantelen.

John Bolt, projectleider van de sloop van de Centrale Harculo: “Dit is inderdaad een mogelijkheid die we bekijken, maar ENGIE heeft besloten om dit besluit pas definitief te nemen na de uitspraak van de rechter. Wij verwachten deze uitspraak uiterlijk donderdag 9 maart. Ook al is ENGIE is geen partij in de juridische procedure, wij vinden het passend om de uitspraak van de rechter af te wachten. Mocht de rechter de voorlopige voorziening afwijzen, dan informeren wij de omwonenden zo spoedig mogelijk over de datum, tijd en locatie, waarop de schoorstenen worden neergehaald.”

omwonenden zo spoedig mogelijk informeren over de datum, tijd en locatie, waarop de schoorstenen worden neergehaald

Rechtszaak

ENGIE moet wachten met het definitieve besluit in verband met een lopende rechtszaak. Stichting Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypers Genootschap hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. De reden hiervoor is dat de stichtingen het niet eens zijn met het besluit van de gemeente om de centrale Harculo niet als monument aan te wijzen. Tegen dit besluit hebben zij bezwaar aangetekend en de gemeente heeft dit bezwaar in behandeling. Door deze voorziening in te dienen bij de rechter, hopen zij de sloop van de centrale tegen te houden.

Afgelopen donderdag, 2 maart, heeft de zitting bij de rechter plaatsgevonden. De rechter heeft aangegeven dat binnen een week de uitspraak volgt.

Ketelhuis na oktober

Op dit moment is de aannemer Koole bezig met het slopen van de bijgebouwen. Inmiddels zijn het coördinatiecentrum en meerdere kleine gebouwen achter de centrale neergehaald en is gestart met het saneren van het asbest en andere vervuiling. Dit bevindt zich met name in het meest oostelijke en ook oudste gebouw nabij de portiersloge. Michael Verhuul, woordvoerder van Engie vertelt: “We hebben aan de voorkant wel een aantal panelen uit het hoofdgebouw verwijderd om ketels af te voeren, maar dit betekent niet dat er asbest vrij zou kunnen komen. Ze zijn op dit moment hard bezig met sanering. Zowel asbest, als grond en slakkenwol. Dit wordt telkens in afgesloten compartimenten gedaan. We kunnen pas het grote gebouw, het frame, weghalen als de boel gesaneerd is.” Ook moet hiervoor het ketelhuis ontmanteld zijn. Ook dit zal conform de vergunning pas na het broedseizoen media oktober mogen plaatsvinden. Eind oktober 2018 zal het werk gereed zijn.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button