Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Dit zijn de ‘beoogde’ nieuwe wethouders en hun portefeuilles voor Zwolle

Zwolle – Woensdagochtend zijn in de oude Statenzaal van Zwolle de beoogde nieuwe wethouders gepresenteerd. Dinsdag 31 mei worden de nieuwe wethouders officieel benoemd.

Gerdien Rots (ChristenUnie)

Portefeuille Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling:

• Ruimtelijke ordening
• Omgevingswet en Omgevingsvisie
• Mobiliteit/verkeer/bereikbaarheid
• Groen/blauwstructuur
• Spoorzone

Michiel van Willigen (ChristenUnie)

Portefeuille Kansengelijkheid:

• Jeugdzorg
• Sociale basis
• Sociale wijkteams
• Primair, voortgezet en passend onderwijs
(inclusief huisvesting)
• Sport
• Gezondheid
• Armoede en schulden

Dorrit de Jong (GroenLinks)

Portefeuille Inclusieve samenleving:

• Zorg en welzijn (Wmo)
• Wonen
• Wonen met zorg
• Diversiteit en inclusie
• Ouderen
• Toegankelijkheid
• Vluchtelingen, inburgering en integratie
• Zorg en veiligheid (w.o. Veilig Thuis en mensenhandel)

Monique Schuttenbeld (GroenLinks)

Portefeuille Leefomgeving:

• Inwonerbetrokkenheid
• Vastgoed
• Natuur en groenbeleid
• Dierenwelzijn
• Creatieve industrie
• Cultuur (historie)
• Toerisme en evenementen
• Stadshart
• Stadshagen
 

Paul Guldemond (D66)

Portefeuille Duurzame Economie:

• Economie
• Circulaire economie en afval
• Bedrijventerreinen
• Werk en inkomen
• Human Capital Agenda
• Middelbaar en hoger beroepsonderwijs
(MBO/HBO/UNI)
• Bedrijfsvoering
• Financiën

Arjan Spaans (CDA)

Portefeuille Duurzame Stadsontwikkeling:

• Energietransitie (en warmte)
• Klimaat (adaptatie)
• (Beheer) openbare ruimte
• Toezicht en Handhaving (milieu)
• Digitale transitie en privacy (Smart City)

Gerelateerde artikelen

Back to top button