KabelkrantNieuws uit ZwolleRegioZorg & Welzijn

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Zwolle

Zwolle – Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP).

Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking vrijdag 2 december

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Zwolle zijn op vrijdag 2 december de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Renilde Huizinga, Erik de Kruif van Landschap Overijssel en Sarah van Dijk, consulent vrijwilligerswerk.

De Tower – Snorr’n

De Tower-­Snörr’n is een orkest van vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking. Wekelijks maken enthousiaste vrijwilligers muziek samen met mensen met een beperking.

De focus ligt niet alleen bij de doelgroep, maar ook bij het enthousiast houden en plezier maken met de vrijwilligers. OVP vindt dit een belangrijk aspect wat veel organisaties soms vergeten.
Door de enthousiaste club zijn veel van de vrijwilligers al jaren betrokken.

Het Zwols Klokkenluidersgilde (Peperbus)

Het Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël is opgericht in september 2018.
Het handmatig luiden van (kerk)klokken is tientallen jaren geleden in onbruik geraakt. De meeste klokken zijn omgebouwd en geschikt gemaakt voor mechanisch luiden. De laatste tijd is er weer meer belangstelling voor het handmatig luiden. Het pure handwerk is op steeds meer plaatsen in ere hersteld. Nederland kent op dit moment alweer meer dan twintig klokkenluidersgilden. Er loopt zelfs een Europees initiatief om het handmatig klokkenluiden tot Europees Cultureel erfgoed te verheffen.

We hebben ze geselecteerd omdat je er kunt ‘groeien’. De leerling luiders kunnen doorgroeien van aspirantluider tot gecertificeerd luider tot luidmeester. Een goede manier om je vrijwilligers te behouden. Ook werven ze actief op een doelgroep die anders is dan hun huidige vrijwilligersbestand. De vrijwilligers komen daar schijnbaar vanzelf op af door mond tot mond reclame van hun eigen enthousiaste vrijwilligers.

Stichting Focus

Stichting Focus is een zelfregie- en herstelinitiatief met als doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid.

Ze houden periodiek ‘Breed Overleg’ waar een ieder die binnen Focus bezig is, inspraak heeft. We vinden het mooi dat Focus vrijwilligers inspraak laat hebben zodat ze het gevoel krijgen dat ze meedoen en hun bijdrage van toegevoegde waarde is. Dit is een goede manier van je vrijwilligers behouden en binden. Er worden dingen besproken als: Wat leeft er in de groep, tips, behoefte? Vrijwilligers en deelnemers, iedereen is welkom. Er is veel medeleven en mededogen naar elkaar.

De Beleeftuin Vogellanden

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Een groep van 16 vrijwilligers is verantwoordelijk voor Beleeftuin Buiten Zinnig. De Beleeftuin ligt direct naast het revalidatiecentrum en is toegankelijk voor revalidanten, bezoekers en buurtbewoners. De werkzaamheden zijn divers. Er zijn heel praktische werkzaamheden zoals het groot en klein onderhoud, bijhouden van een eigen stukje siertuin, het beregenen van de tuin en monitoring van biodiversiteit. Daarnaast delen de vrijwilligers hun kennis, bijvoorbeeld met studenten die in de tuin komen helpen of andere organisaties die overwegen een buurttuin aan te leggen. Elk jaar wordt er geëvalueerd en maken de vrijwilligers gezamenlijk een nieuw (moes)tuinplan voor het komende jaar.

In de therapeutische tuingroep gaat de revalidant samen met therapeuten en de tuinvrijwilligers aan de slag in tuin of kas. In deze veilige groene omgeving kan er met aangepaste hulpmiddelen en tuingereedschap, binnen ieders mogelijkheden, gewerkt worden aan persoonlijke revalidatiedoelen. Vrijwilligers en therapeuten werken hierbij samen.

Een belangrijke doelstelling van de beleeftuin is buurtparticipatie, dit om sociale cohesie te vergroten, de wijk heeft nog maar weinig plekken waar men elkaar spontaan kan treffen.
De werkmiddagen in de tuin, waar iedereen welkom is, worden gerund door de vrijwilligers, zij zorgen voor activiteiten, materialen en een lekkere kop koffie.
Daarnaast zijn er verbindende activiteiten waar buurtbewoners en revalidanten tegelijk aan deelnemen, denk aan creatieve workshops of mindfull bewegen.

Al deze werkzaamheden worden gecoördineerd door een vrijwilliger ondersteund vanuit de organisatie. Belangrijk is het bewaken van de doelstelling van de beleeftuin, zodat deze de rode draad vormt bij keuzes die gemaakt worden.

De tuinvrijwilligers kenmerken zich als een enorm toegewijde groep, deze groep werkt hard en neemt de tijd voor de revalidant, familie en buurtbewoners. Ieder zet zijn of haar talenten in, of dat nu praktisch is of is op een stuk educatie, monitoring of sociale aansluiting. Deze vaste club steunt elkaar door dik en dun. Zonder hen bestaat de Beleeftuin Buiten Zinnig niet, daarom verdienen ze een plek in de spotlights.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk.

Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doet ze niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers. En voor het uitwisselen van praktijkervaringen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button