EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleRegio

De impact van AI op bedrijven in Regio Zwolle

Zwolle – Aansluitend op het thema van het Regio Zwolle Congres 2023 ‘Wij & AI, grenzeloze intelligentie’ geeft onderstaand artikel een korte samenvatting van de impact van AI op het ondernemerslandschap in Regio Zwolle. Wilt u graag meer weten? De impact van AI op bedrijven in Regio Zwolle is uitgebreid beschreven in het hoofdstuk ‘Intermezzo: Oorsprong en impact van AI’ in de Regio Zwolle Monitor 2023.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft verstrekkende gevolgen voor diverse sectoren, publieke organisaties en kennisinstellingen, waaronder die in Regio Zwolle. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe bedrijfsmodellen en kansen met zich mee, maar kunnen ook bestaande bedrijven overbodig maken, wat verschuivingen in economische machtsverhoudingen tot gevolg heeft.

De laagdrempelige toegang tot generatieve AI heeft de mogelijkheden ervan vergroot, met name in sectoren zoals de agri food industrie. De vraag “wie eigenaar is van de gegenereerde data en inzichten?”, en “hoe deze worden gedeeld?”, leidt tot de opkomst van data business modellen en coöperatieve samenwerkingen tussen dataleveranciers en -verwerkers.

Arbeidsmarkt en digitale transformatie

AI veroorzaakt niet alleen veranderingen in bedrijfsmodellen maar heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de arbeidsmarkt. Terwijl sommige banen verloren gaan door automatisering, ontstaan er nieuwe functies op het gebied van AI-ontwikkeling en -implementatie. Organisaties in sectoren zoals veeteelt worden zich plotseling bewust van hun digitale transformatie en worden gedwongen tot digitaal leiderschap om relevant te blijven.

Digitale infrastructuur als sleutel tot succes

Een effectieve digitale infrastructuur is cruciaal om de kansen van AI te benutten. Investeringen in autonome voertuigen, draadloze communicatie, en cybersecurity zijn niet alleen van belang voor nationale spelers maar bieden ook regionale kansen, waar Regio Zwolle een voortrekkersrol kan spelen.

Impact op belangrijke sectoren in Regio Zwolle

Om de betekenis en impact van AI op het regionale bedrijfsleven beter te begrijpen, richt de monitor zich op de kansen voor AI binnen enkele sleutelsectoren in Regio Zwolle:

Logistiek & Transport: AI kan ondersteunen bij het optimaliseren van voorraadbeheer, automatiseren van orderpicking en optimaliseren van routeplanning voor voertuigen.
Zorg & Welzijn: AI kan ingezet worden bij diagnostische toepassingen, gebruik van chatbots in de extramurale zorg, en real-time feedback in de revalidatie verbeteren de gezondheidszorg.
Maakindustrie: AI kan faciliteren in het voorspellen van onderhoudswerkzaamheden, kwaliteitscontrole met behulp van robots, dis- en re-assembleren en bijdragen aan een hogere product consistentie.
Detailhandel: AI kan helpen bij het verbeteren van de klantbelening, optimaliseren van voorraadbeheer en gebruik maken van chatbots en slimme spiegels in fysieke winkels.
Zakelijke Dienstverlening: AI kan ondersteunen bij het sneller nemen van kredietbeslissingen en CV-screening in de financiële en HR-dienstverlening.
Toerisme & Recreatie: AI kan bijdragen aan gepersonaliseerde reisaanbevelingen en crowd management.

Concurrentievoordeel en ethiek in AI

Hoewel AI ondernemingen een concurrentievoordeel kan bieden, is het ook noodzakelijk om ethische en maatschappelijke overwegingen in acht te nemen. De Drie Wetten van de Robotica van Isaac Asimov (zie monitor) dienen als een herinnering aan de verwevenheid tussen technologie en menselijke normen en waarden.

Banenverlies en verandering van Werk

Een analyse van RaboResearch suggereert dat de impact van AI op banen in Regio Zwolle waarschijnlijk beperkt zal zijn. Terwijl sommige sectoren gevoelig zijn voor snelle AI-implementatie, zijn de grootste sectoren in regio Zwolle minder vatbaar voor grootschalig banenverlies. Verandering van werk is waarschijnlijker dan verlies van werk, met een verschuiving van routinematige taken naar taken waarin menselijke vaardigheden en interacties centraal staan.

Terwijl AI de potentie heeft om het bedrijfsleven in Regio Zwolle te transformeren, is het cruciaal om de technologie verantwoordelijk te implementeren. Het inspelen op veranderende taakinhoud, investeren in digitale infrastructuur en aandacht voor ethische overwegingen zijn essentieel voor duurzaam succes in de AI-gedreven toekomst.

Lees hier het volledige hoofdstuk over de impact van AI op bedrijven in Regio Zwolle in de Regio Zwolle monitor 2023. Dit hoofdstuk over AI is tot stand gekomen met dank aan de belangrijke bijdrage van Erik Fledderus – Lectoraat Digital Society & Business, hogeschool Windesheim.

Bron
regio Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button