Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

D66 luidt de noodklok over wachtlijsten ggz-zorg in Zwolle

Zwolle – In Zwolle zijn wachtlijsten en opnamepauzes in de geestelijke gezondheidzorg voor kinderen, jongeren én volwassenen. Zij krijgen hierdoor niet op tijd de juiste de ondersteuning die zij nodig hebben en daardoor kan de zorgvraag verzwaren. Zelfs nu de Coronapandemie op zijn retour lijkt, zijn betere tijden ver weg. Dat komt omdat naast de vraag ook de complexe problematiek is toegenomen. Laagdrempelige voorzieningen om dit te voorkomen zijn voorhanden, maar worden onvoldoende aangegrepen. ‘We laten onze kwetsbare inwoners toch niet in de kou staan?’, aldus Marco van Driel (lijsstrekker D66 en burgerraadslid).

De coronamaatregelen hebben veel van onze inwoners gevraagd. Vooral van onze jongeren en diegenen die zich al in een kwetsbare situatie bevonden. Het gevolg: toenemende psychische klachten, eenzaamheid, neerslachtigheid en gevoelens van depressie. Maar ook het verslechteren van ziektebeelden bij mensen met reeds bestaande psychische klachten. Uit de regionale hotspot Vektis blijkt dat de wachttijd voor Zwollenaren voor psychische hulp bij een instelling inmiddels is opgelopen tot een half jaar.

Marco van Driel, lijsttrekker van D66 Zwolle, vindt dat een zorgelijke situatie. Door wijzigende wet- en regelgeving wonen mensen langer thuis, herstellen ze eerder in hun eigen omgeving en vindt er ook vaker begeleiding en behandeling plaats. D66 Zwolle is dáár optimistisch over, maar er zijn nu te weinig uitwijkmogelijkheden als het ‘even wat minder gaat’. In de avonden en weekend is vaak zelfs helemaal geen hulp beschikbaar.

We laten onze kwetsbare inwoners toch niet in de kou staan? Marco van Driel, Lijsttrekker D66

 

Omarm voorzieningen

De fractie van D66 vindt het schrijnend dat er wel oplossingen zijn, maar dat deze niet worden omarmd. Bijvoorbeeld het project ‘Wachtkracht’ van Werv (Dimence Groep) waar mensen tijdens het wachten samen met een ervaringsdeskundige en sociaal werker starten met de ondersteuning bij praktische zaken. Zo kan, heel laagdrempelig en in een vertrouwde omgeving worden gewerkt aan stabiliteit en voorzichtig herstel. Echter, Wachtkracht is op dit moment alleen toegankelijk voor mensen die op de wachtlijst staan voor een behandeling, dus pas ná het intakegesprek. Dimence Groep zou Wachtkracht graag openstellen als voorziening in de sociale basis, omdat de nood ook hoog is voor mensen die wachten op een eerste kennismakingsgesprek. Daarvoor is alleen extra financiering nodig.

Daarnaast heeft D66 in de Zwolse gemeenteraad al vaker geprobeerd de handen op elkaar te krijgen voor een investering in het voorveld, zodat de sociale basis verder kan worden versterkt. Ook heeft de partij geprobeerd een laagdrempelige ggz-inloopvoorziening in de stad te realiseren. De motie daarvoor is aangehouden, omdat op voorhand bleek dat er onvoldoende steun zou zijn vanuit de gemeenteraad. ‘Onbegrijpelijk als je bedenkt dat we mensen kunnen steunen met een luisterend oor en laagdrempelige ondersteuning en daarmee (zwaardere) zorg kunnen voorkomen’, aldus Marco van Driel. Gelukkig is er voor inloophuis de Bres een tijdelijke oplossing gevonden, maar ook dit is niet ideaal. Dergelijke voorzieningen moeten structureel gefinancierd worden.

D66 wil het de komende vier jaar dan ook hoog op de agenda houden. We zien laagdrempelige voorzieningen in de sociale basis écht als mogelijkheid om de wachtlijsten te overbruggen, de mentale veerkracht van mensen te vergroten en zwaardere zorg te voorkomen’. Ook kan er een preventieve werking vanuit gaan wanneer de voorzieningen algemeen en vrij toegankelijk worden gemaakt. ‘Er moet iets gebeuren!

D66 Zwolle lanceert daarom voor de komende raadsperiode 2022-2026 een vierpuntenplan:

D66 wil investeren in de sociale basis, zodat extra laagdrempelige (ggz-)voorzieningen met herstel- en lotgenotengroepen kunnen worden gerealiseerd. Openstelling in de avonden en weekenden zijn daarbij een belangrijk onderdeel;
D66 wil dat er meer ervaringsdeskundigen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het team beleidsontwikkeling van het sociaal domein en in de Zwolse sociale wijkteams;
D66 wil dat preventie van mentale gezondheid hoger op de lokale agenda komt. Door het taboe op psychische kwetsbaarheid te doorbreken en er over in gesprek te gaan. Maar ook door bijvoorbeeld in het onderwijs meer aandacht te hebben voor mentale gezondheid;
D66 wil dat de samenwerking tussen organisaties in het ggz-veld wordt versterkt, zodat begeleiding en behandeling makkelijker naast elkaar kunnen lopen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button