Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

D66 en GroenLinks willen meer invloed van Zwolse inwoners op de politieke besluitvorming

Zwolle – Simone Boshove van GroenLinks en Sonja Paauw van D66 willen dat inwoners van Zwolle meer invloed krijgen op de besluiten die de gemeenteraad neemt. Nadat er eerder dit jaar op basis van een discussienota een debat met de gemeenteraad is gevoerd, hebben zij op 16 december een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de raad. Beide partijen stellen voor om een pilot te starten met een ‘Zwols Burgerberaad’ en inspraak via een ‘Digitale Democratie’.

Macht eerlijk vormgeven

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is in Zwolle iets meer dan 60% en er is een dalende trend. ”Dat is zonde, want de gemeente krijgt steeds meer bevoegdheden en budget”,  aldus Simone Boshove. “De kloof tussen politiek en samenleving komt tot uiting in opkomstpercentages. Als we macht op een eerlijke manier willen vormgeven, moet er iets veranderen.” Sonja Paauw, die inmiddels bijna 12 jaar ervaring heeft in de gemeenteraad, is van mening dat er iets moet veranderen. “We willen iedereen de kans geven mee te denken over de besluiten die de gemeenteraad neemt. Ik denk dat dat beter lukt als we nieuwe manieren uitproberen, zoals digitale democratie. De wereld verandert snel en de democratie zou hier oog voor moeten hebben.” Verschillende Nederlandse steden doen al pilots om de betrokkenheid van inwoners te vergroten. D66 en GroenLinks zouden graag zien dat ook in Zwolle meer inwoners betrokken worden bij besluitvorming.

Eerder dit jaar vond er een debat plaats in de gemeenteraad op initiatief van beide partijen. Hieruit bleek dat er inmiddels breed draagvlak is om lokaal nieuwe vormen van democratie uit te proberen. De twee vormen die de gemeenteraad het meest aanspreken zijn een burgerberaad en digitale democratie. In het initiatiefvoorstel dat Paauw en Boshove nu indienen vragen zij de gemeenteraad met deze twee vormen te starten in 2022.

Zwols burgerberaad

Via een Zwols burgerberaad hebben inwoners direct invloed op politieke besluiten. Een groep gelote inwoners doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. De kloof tussen inwoners en de politiek verkleint hierdoor.

Digitale democratie

Via een ‘Digitale Democratie’ kunnen inwoners online via een e-tool met elkaar in gesprek en argumenten uitwisselen over allerlei onderwerpen. Daarbij is het mogelijk daadwerkelijk je stem te geven via zo’n tool. De drempel om mee te denken wordt een stuk lager.

Voorbeeld voor andere steden

Zwollenaren zijn gemiddeld iets meer betrokken bij verkiezingen dan het landelijk gemiddelde;  de opkomst is bij verkiezingen steevast iets hoger. Simone Boshove van GroenLinks zegt hierover: “Daarom is Zwolle -de stad van Thorbecke- ook een goede stad om na te denken over hoe we de democratie anno 2022 goed invulling kunnen geven. Met alle nieuwe technologische mogelijkheden en inspirerende ideeën uit heel de wereld, zien wij voldoende kans om inwoners meer te betrekken bij de democratische besluitvorming met betrekking tot onderwerpen die gaan over hun leefomgeving.”

Beslissing van de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt  het voorstel van D66 en Groenlinks om een pilot te doen in Zwolle met een Burgerberaad en een Digitale Democratie in het eerste kwartaal van 2022.

Gerelateerde artikelen

Back to top button