Nieuws uit ZwolleSportVoorpaginaZorg & Welzijn

Congres ‘Maatschappij in Beweging’ over vrijwilligerswerk in de sport

Bij verenigingen en stichtingen speelt vrijwilligerswerk een grote rol. Bestuurders, coördinatoren en commissieleden komen samen op dinsdag 4 november in het congrescentrum van het IJsseldelta Centre in Zwolle. Tijdens het congres ‘Maatschappij in Beweging’, georganiseerd door SportService Zwolle en de Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, komen verschillende onderwerpen aan de orde die relatie houden met ontwikkelingen in de maatschappij en de invloed van deze ontwikkelingen op een vereniging of stichting.

ZWOLLE – Het belang van vrijwilligerswerk is de laatste jaren toegenomen. Er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op vrijwilligersorganisaties, waar creatief en adequaat op ingespeeld dient te worden. Tijdens het congres komen uitdagingen en kansen die relatie houden met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij aan de orde.

Het congres bestaat uit een plenair programma geleid door Bas Mennink (Gave Dingen Doen) en twee rondes van elk drie themasessies. Bas Mennink gaat in op co-creatie: hoe werkt deze vorm van samenwerking en hoe kun je mensen in beweging brengen ten behoeve van de organisatie? Sprekers tijdens de themasessies zijn – naast Bas Mennink met een verdieping op co-creatie – Dick Oudenampsen over voor- en nadelen van het vragen van wederdiensten van leden van verenigingen, Henk van der Kolk (Gemeente Zwolle) over de intrede van de participatiewet, Philipp van Benthem (NOC*NSF) over de open houding die nodig is om kansen door verenigingen te benutten, Petra Sleven (Fondsenwerving en Marketing) over het inzetten van fondsenwerking en Adolfo Rigano (St. Focus) over het voeren van intakegesprekken.

“Het congres ‘Maatschappij in Beweging’ is onderdeel van het scholing- en trainingsprogramma dat SportService Zwolle en Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! samen organiseren en staat in het teken van inspireren, kennis opdoen en netwerken”, aldus Sanne Winkler van SportService Zwolle.

Aanmelden

Ben je bestuurslid, coördinator of commissielid van een Zwolse maatschappelijke organisatie en lijkt het je interessant om dit congres bij te wonen? Meld je aan voor het buffet en plenaire gedeelte door een mail te sturen naar verenigingssupport@sportservicezwolle.nl of info@zwolledoet.nl. Inschrijven voor de themasessies kan alleen op de avond zelf. Kom ook op dinsdag 4 november van 18.00 tot 22.30 uur naar het IJsseldelta Centre, Stadionplein 20 te Zwolle!

Gerelateerde artikelen

Back to top button