Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

City Developer-S, Univé en gemeente Zwolle lanceren eerste deelauto voor Hanzeland

Movez maakt werk van een gastvrij Hanzeland

Zwolle – Vrijdag 28 september gaf wethouder Ed Anker het startsein voor het gebruik van de eerste elektrische deelauto voor Hanzeland in Zwolle. Een belangrijke stap vooruit in de innovatieve gebiedsbrede mobiliteitsaanpak die onder de naam Movez in Hanzeland wordt ingezet . De Movez deelauto kan door medewerkers van bedrijven in en bewoners van Hanzeland gebruikt worden. City Developer-S, Univé en gemeente Zwolle stellen de deelauto beschikbaar. Movez wil hiermee een duurzame en slimme oplossing bieden voor de vervoer- en parkeervraagstukken in het gebied. Het gebruik van de deelauto wordt na een half jaar geëvalueerd. Als het een succes is, volgen er mogelijk meer.

Movez is een initiatief van City Developer-S en de gemeente Zwolle waarbij samengewerkt wordt met een aantal andere organisaties waaronder Univé. Movez richt zich op slimme, duurzame mobiliteitsdiensten om de bereikbaarheid van Hanzeland te verbeteren. “Het fundament hiervoor is in de zomer van 2017 gelegd met de Visie van de Vrienden van Hanzeland. Betrokkenen werken hierbij samen aan de transformatie van de Spoorzone-Hanzeland tot een levendig stedelijk gebied. Dit gebied biedt veel kansen voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Enerzijds door bij de ontwikkeling de innovatiekracht van studenten en bedrijven te benutten. Anderzijds ook door het uitproberen van concepten in dit woon- en werkgebied dicht bij de binnenstad en station Zwolle, het tweede spoorknooppunt van Nederland” vertelt Thijs van Dieren, mede-eigenaar van City Developer-S. Ed Anker, wethouder Spoorzone: “Movez sluit naadloos aan bij de strategische agenda voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone-Hanzeland. In dit visiedocument staat de transformatie van Spoorzone-Hanzeland naar een stedelijk woon-werkgebied centraal.”

Deelauto moet parkeerdruk verminderen

Uit onderzoek van het onafhankelijk adviesbureau Mobycon blijkt dat de parkeerdruk in Hanzeland hoog is en dat de beschikbare parkeerplaatsen niet optimaal benut worden. Een manier om hier een oplossing voor te bieden, is het gebruik van deelvervoer. De Movez deelauto kan gereserveerd worden door mensen die in Hanzeland werken. Bijvoorbeeld door mensen die met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk komen, maar gedurende de werkdag een auto nodig hebben. In de weekenden en avonduren is de deelauto ook beschikbaar voor bewoners. Ingrid Wiechers, Commercieel Directeur Univé: “Dit initiatief past heel mooi bij onze coöperatieve gedachte en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. We zien dat duurzamere goederen zoals auto’s steeds vaker worden gedeeld. Univé wil met deze pilot ervaring opdoen met het gebruik van deelvervoer. Enerzijds om te kijken welke risico’s hiermee gepaard gaan en hoe deze te voorkomen of beperken. Anderzijds om beter passende verzekeringen te ontwikkelingen voor onze leden. Daarnaast zijn we benieuwd of de deelauto bijdraagt aan het oplossen van de parkeerproblematiek op Hanzeland waar ook wij mee te maken hebben.” Het gebruik van de deelauto wordt na een half jaar geëvalueerd. Movez kijkt dan of het wagenpark van deelauto’s uitgebreid kan worden, zodat de parkeerdruk en uiteindelijk het aantal auto’s op Hanzeland verminderd kan worden.

Gebruik deelauto

De deelauto heeft een eigen parkeerplek met oplaadpaal bij Hanz aan het Hanzeplein. Werknemers in en bewoners van Hanzeland kunnen de auto reserveren via de Share2Use app. Meer informatie over het gebruik en het reserveren van de auto is te lezen via https://beta.unive.nl/deelauto/.

Deelauto info

Initiatieven Movez

Naast de deelauto realiseert Movez ook andere initiatieven op het gebied van slimme mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is de eerste ‘slimme slagboom’ op het terrein van Hanz. Deze slagboom staat in verbinding met een online reserveringsportaal. Hiermee is het mogelijk om afgesloten parkeerplaatsen met andere ondernemers en bezoekers in het gebied te delen, zodat de beschikbare parkeerplekken veel beter benut worden. Sinds 2017 zijn er al Movez deelfietsen en vorig jaar is in het gebied kortparkeren op straat opgeschaald.

Gerelateerde artikelen

Back to top button