Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

ChristenUnie: Onderzoek mogelijkheid zonnepanelen langs snelweg

Zwolle – De Zwolse ChristenUnie-fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er in Zwolle ook gronden van de Rijksoverheid geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Heel recent werd aangekondigd dat Rijkswaterstaat actief grond ter beschikking gaat stellen voor zulke projecten. Mogelijk dus ook in Zwolle, en daar wil de partij meer van weten.

“In gesprekken die ik heb over de energietransitie wordt vaak heel terecht gewezen op grond langs wegen, kanalen en andere infrastructuur. Daar kunnen zonnepanelen zo neergelegd worden dat ze niet of nauwelijks in het zicht liggen,” aldus raadslid Ruben van de Belt. “Het Rijk zet de deur nu open. Wij willen graag dat het college bekijkt welke kansen er zijn en die grijpt. Op die manier kunnen we er echt alles aan doen om ons landschap en agrarische grond zoveel mogelijk te ontzien.” Zo wordt in Drenthe een kilometers lange rij zonnepanelen op de geluidswal van een snelweg aangelegd. De vraag is of er in Zwolle ook zulke kansen zijn.

Daarbij heeft de ChristenUnie wel een aandachtspunt, geeft Van de Belt aan. “Dat de grond in bezit van het Rijk is, wil niet zeggen dat onze kaders niet gelden. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ook bij eventuele projecten op Rijksgronden Zwollenaren de kans krijgen eigenaar van de panelen te worden. Dit staat zowel in de Energiegids als in het recent aangenomen Plan van Aanpak Energietransitie. Daarom willen wij van de wethouder weten of dit uitgangspunt voldoende geborgd is. Ook als het gaat om grond van het Rijk, bijvoorbeeld naast de snelweg.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button