Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

ChristenUnie bezoekt Trias Jeugdhulp in Zwolle

ZWOLLE –  Anja Schuurman – Een delegatie van de ChristenUnie bezocht vrijdagmiddag Trias Jeugdhulp in Zwolle. Tweede Kamerlid Voordewind, lijsttrekker Jan Westert en Jeugdwethouder Ed Anker Zwolle werden ontvangen op locatie De Valkenberg om hier in gesprek te gaan met Trias-bestuurder Fokko Witteveen. Tijdens het bezoek werd gepraat over jeugdzorg.

,,Wij zeggen: een kind hoort thuis, tenzij er dingende redenen zijn om hen in een ‘gezinsgelijke’ situatie te plaatsen,” vertelt Trias-bestuurder Fokko Witteveen. ,,De Tweede Kamer heeft bij het behandelen van de nieuwe Jeugdwet – met steun van de ChristenUnie – daar ook een amendement over aangenomen.”

Ondersteuning

De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren pleegouders en scholen. Beiden zouden meer steun kunnen gebruiken bij het herkennen van bepaalde probleemsituaties bij kinderen. Met als terugkomende kernvraag van Voordewind: ,,Wat kan de politiek hierin voor jullie betekenen?”

Scholen zouden een grotere functie moeten krijgen bij kinderen met extra zorg. Problemen bij kinderen worden vaak alleen opgemerkt wanneer het kind veel schreeuwt of ruziemaakt. Een kind dat op de achtergrond treedt wordt vaak niet opgemerkt. Dit benadrukt Trias. Mentoren zouden meer getraind moeten worden op het herkennen van probleemgevallen. Ook zouden ze meer in gesprek moeten gaan met ouders. School heeft namelijk een grote rol in het leven van een kind.

Signaleringsfunctie scholen

Er zijn al scholen in Zwolle die hierbij hulp krijgen. Bij Landstede en Greidanus zijn Trias-medewerkers op school aanwezig zijn. Ze functioneren als aanspreekpunt voor leerlingen en onderwijzend- en begeleidend personeel. Door sneller de kinderen met problemen te bereiken, kan er preventief gehandeld worden. De sprong naar jeugdzorg is groot. Scholen staan veel dichter bij kinderen en kunnen juist hierdoor sneller signaleren en handelen.

Pleegkinderen met trauma’s

Een ander signaal vanuit de jeugdzorg is de zwaardere last van pleegouders. Kinderen met een zwaardere indicatie, die voorheen op een woongroep werden opgevangen, komen tegenwoordig vaker bij pleegouders terecht. Het gaat om kinderen met zwaardere trauma’s en hechtingsproblematiek. Dit vraagt veel van het pleeggezin. Deze kinderen vertonen vaker afwijkend gedrag waar pleegouders zich geen raad mee weten.  Ze beginnen vaak te twijfelen aan hun handelen. Trias zorgt voor trainingen om hen hierin te begeleiden. Zo leren ze het gedrag van hun pleegkinderen beter te begrijpen.

Het gesprek werd afgesloten door een rondje door één van de opvanghuizen van Trias. Hier konden de ChristenUnie-leden de opvang van dichtbij bekijken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button