Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Brief gemeente Zwolle aan cliënten met PGB en Jeugdhulp

Ouders van clienten die de jeugdzorg betalen met het Persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen deze week een brief van de gemeente Zwolle. In brief staat de hoogte van het PGB in 2015 is en wanneer de indicatie afloopt.

Tarief en termijn PGB

De hoogte van het PGB-bedrag in 2015 is gelijk aan het PGB-tarief in 2014. De periode van de indicatie is gelijk aan de periode waarvoor nu een indicatie door het CIZ of Bureau Jeugdzorg is gegeven of tot uiterlijk 31 december 2015.

Gesprek met Sociaal wijkteam

Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners voor alle ondersteuningsvragen terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle. Een medewerker van het Sociaal wijkteam nodigt (ouders, vertegenwoordigers van) cliënten met jeugdhulp acht weken vóór het aflopen van de indicatie uit voor een gesprek. Dan wordt samen bekeken welke zorg en ondersteuning nog nodig is bij de opvoeding en begeleiding/verzorging van het kind.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdhulp ligt nu bij het Rijk. Jeugdhulp valt vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet 2015 waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button