112 nieuwsActiesNieuws uit ZwolleVoorpagina

Brandpreventie weken

Uit nieuw onderzoek blijkt dat in Nederland de kans om thuis een brand mee te maken 1 op 651 is. Brandwonden Stichting om Nederlanders in oktober concrete tips te geven hoe je brand kunt voorkomen en tijdig meldt, maar ook hoe je bij brand veilig vlucht. Met de landelijke campagne ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!’ en de website www.watdoejijbijbrand.nl maken de brandweer en haar 25 veiligheidsregio’s samen met de Brandwonden Stichting zich sterk om een halt toe te roepen aan de vele branden die jaarlijks onnodig veel schade en erger nog, slachtoffers en doden eisen.

De ‘Risicomonitor Woningbranden’ die het Verbond van Verzekeraars later deze maand uitbrengt, toont aan dat de kans dat je in Nederland thuis een brand meemaakt 1 op 65 is. Deze kans verschilt in grote mate van eerder uitgebrachte cijfers, omdat in de ‘Risicomonitor Woningbranden’ álle woningbranden zijn geteld. Eerdere statistieken baseerden zich op branden waarvoor de brandweer was uitgerukt.

Topje van de ijsberg

“Als het om woningbranden gaat, zien wij volgens de statistieken dus enkel het topje van de ijsberg. De Risicomonitor Woningbranden brengt namelijk ook (kleinere) branden waar geen brandweer op afkomt, maar wel veel schade opleveren in kaart. De kans op een brand in huis is daarmee echt verbazingwekkend hoog.” zegt Hilda Raasing, lid begeleidingscommissie Brandpreventieweken en Regionaal Commandant. “Mensen kunnen zelf veel doen om het risico op brand te verkleinen. Daarom is het van groot belang dat iedereen nu maatregelen neemt om brand in huis te voorkomen.

Dat betekent: op www.watdoejijbijbrand.nl bekijken hoe je brandveilig(er) leeft, nu meteen een werkende rookmelder plaatsen en oefenen hoe je met je gezinsleden binnen 3 minuten veilig je huis uit vlucht.”

Aandacht voor senioren

De actie ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!’ is gericht op brandveiligheidsbewustzijn en de noodzaak van veilig vluchten. Hilda Raasing: “Hoewel we ons op alle Nederlanders richten, is er speciale aandacht voor een zeer kwetsbare groep bij brand: thuiswonende 65-plussers. Volgens het onderzoek ‘Fatale woningbranden’ van de Brandweeracademie waren van de 45 personen die in 2013 omkwamen bij een woningbrand 13 mensen 65-plus2 zijn de voornaamste oorzaken van fatale branden. Als je dan bedenkt dat je vanaf de start van een brand maar 3 minuten hebt om te vluchten, dan begrijp je hoe lastig dat is als je minder snel bent. Daarom gaan we in oktober met thuiswonende senioren bespreken en zo mogelijk oefenen hoe je moet vluchten bij brand. Want als we niks doen, is de verwachting van de Brandweeracademie dat het aantal branddoden onder senioren in 2030 met 80% toeneemt.

Laat je (groot)ouders niet stikken

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk geoefend gaat worden, gaat de brandweer in oktober bij thuiswonende senioren op bezoek. Maar omdat de brandweer dit niet alleen kan, doen we ook een beroep op buren, familie, mantel- en thuiszorgers en alle anders mensen die hun (groot)ouders, buren of vrienden niet willen laten stikken bij brand. Bij de vluchtoefening ervaart de bewoner welke (soms letterlijke) struikelblokken hij of zij moet nemen als er thuis brand uitbreekt en hoe snel die 3 minuten voorbij zijn. De struikelblokken en de daarbij ontstane eerste oplossingen worden landelijk verzameld en direct gedeeld binnen de brandweerregio’s.

 

Info: Wat doe jij bij brand?

Gerelateerde artikelen

Back to top button