Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Ruim 9400 Zwollenaren geven mening over hun buurt

Ruim 9400 Zwollenaren hebben hun mening over hun buurt gegeven in het Buurt-voor-Buurt-onderzoek. Dit zijn er 1300 meer dan bij het laatste onderzoek in 2012. Met dit grootschalige onderzoek wil de gemeente Zwolle graag van haar inwoners weten hoe zij hun buurt ervaren en wat er misschien verbeterd kan worden. De onderzoeksresultaten zijn in januari bekend. Deze worden, net als na het vorige Buurt-voor-Buurt-onderzoek, besproken met bewoners tijdens verschillende wijkdialogen en met sociale partners in de wijken.

De gemeente heeft ongeveer 32.000 Zwollenaren uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. In 2012 waren dat er 26.000. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het gemeentelijke beleid. Bovendien gebruikt de gemeente deze resultaten om prioriteiten te stellen. Door mee te doen aan het onderzoek beslissen bewoners mee over welke opgaven in de stad en in hun buurt de eerste aandacht verdienen. Tijdens de wijkdialogen wordt dit verder besproken met de buurtbewoners en partners. Wat is belangrijk en wat kunnen we samen oppakken zodat het in uw buurt prettiger wonen wordt of blijft?

De wijkdialogen vinden begin volgend jaar weer plaats. Zodra de data bekend is, is de planning op de website www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt te vinden.

Resultaten

Op basis van de resultaten van het vorige onderzoek zijn onder andere op wijkniveau verschillende uitvoeringsteams geformeerd die aan de slag zijn gegaan. Denk hierbij aan de wijkboerderij in Stadshagen, waarbij bewoners zelf hun ideeën over de wijkboerderij hebben gegeven. In Assendorp zijn bewoners op basis van de resultaten een werkgroep Parkeren gestart en hebben inwoners van de Veerallee hun krachten gebundeld wanneer het gaat om duurzaamheid. Op www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt zijn meer voorbeelden te vinden.

Jaarlijks onderzoek

Vanaf dit jaar wordt het Buurt-voor-Buurt-onderzoek jaarlijks gehouden. In de even jaren gaat het onderzoek over de thema’s leefbaarheid, veiligheid en participatie. In de oneven jaren betreft het onderwerpen zoals bestrating en openbaar groen. De gemeente vindt de mening van haar inwoners belangrijk en wil ze niet afschrikken met te veel onderzoeken. Daarom worden verschillende kleine onderzoeken zoveel mogelijk gebundeld tot één groot onderzoek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button