Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Audio – Bouwend Zwolle werkt aan de toekomst: 1000 woningen per jaar erbij

Unieke samenwerking voorbeeld voor heel het land

Zwolle – Zelfs in Den Haag kijken ze vol verwondering naar Zwolle. Daar ontvingen burgemeester Henk Jan Meijer en gedeputeerde Monique van Haaf vanmorgen het rapport ‘Zwolle Moderne Woonstad’. Het Zwols Consilium  – een uniek samenwerkingsverband van onder andere coöperaties, aannemers en makelaars – gooide de verschillen over boord en stak in op een gezamenlijke aanpak van de ‘Zwolse woningopgave’. Burgemeester Meijer: “Deze gezamenlijke aanpak is niet alleen uniek maar moet er ook voor zorgen dat we over 30 jaar nog steeds tevreden op dit moment terug kunnen kijken.” Gedeputeerde van Haaf, vulde aan met: “Binnenkort komt men uit Den Haag hier in de provincie en in Zwolle kijken hoe wij de woningopgave aanpakken. Samenwerkingsverbanden als het Zwols Consilium zijn daarbij een voorbeeld voor heel Nederland.”

In het Zwols Consilium werken openbare en commerciële partijen eendrachtig samen aan een oplossing van woningopgave in Zwolle. In de afgelopen crisis werd er veel minder gebouwd dan dat er vraag was. Daarom wordt er nu een versnelling ingezet. In plaats van de al geplande 600 woningen per jaar moeten dat er 1000 per jaar worden. En die zijn hard nodig: Zwolle groeit immers tot 136.000 inwoners in 2027 en 140.000 inwoners in 2040. Maar behalve met die groei, houdt men in het rapport ook rekening met allerlei andere factoren. Zo daalt het aantal personen per huishouden, moet er meer levensbestendig gebouwd worden en wil men vaker in de binnenring van de stad wonen. De 6.000 extra huishoudens die tot 2027 nodig zijn, worden dan ook niet alleen op kwantiteit maar vooral ook op kwaliteit en duurzaamheid beoordeeld.

De voorbereiding en samenwerking in dit rapport zijn uniek. Maar ook dat het zo concreet is. Er staan in het rapport 25 duidelijke maatregelen om naar de vitale stad te gaan. Monique van Haaf, gedeputeerde Provincie Overijssel

 

Geen nieuw Stadshagen meer

Stadhagen loopt daarbij tegen zijn grenzen aan, Meijer: “Grote uitbreidingslocaties als Stadhagen en Zwolle-Zuid –  waar meer dan 30.000 mensen wonen – komen er niet meer. Het zal veel meer gaan om inbreiden en uitbreiden van bestaande wijken. Waarbij wordt aangesloten op de al bestaande voorzieningen in de wijken.” Dat betekent een extra opgave voor het Consilium: “Het is veel makkelijker om je doelstelling te verwezenlijken in één grote nieuwe wijk. Maar we hebben afgesproken dat we ook de kwaliteit van wonen in Zwolle op peil willen houden. En daar past zo’n nieuwe wijk dus niet in.” Extra punt van aandacht is de kwaliteit en diversiteit in de wijken. Monotone wijken met alleen hele dure huizen of juist alleen sociale huurwoningen passen niet meer in het beleid van Zwolle. Er moet dus heel goed gekeken worden op welke locaties, je welke uitbreidingen kan en wil realiseren.

Hoogbouw

Na 2027 neemt de groei van het aantal huishoudens af. Dat daar in het rapport ook al rekening mee wordt gehouden maakt het rapport nog unieker. “Nergens in Nederland wordt al op deze manier naar de woningopgave gekeken.” In het rapport wordt dus heel erg gestuurd op kwalitatief bouwen in de wijken. Dat betekent een mix van woningen in alle sectoren per wijk. Ook hoogbouw wordt daarbij  – waar mogelijk – nadrukkelijk niet uitgesloten.

Ook over 30 jaar willen we tevreden terugkijken op dit rapport. We willen iets toevoegen voor 30 tot 50 jaar. Je moet daarbij niet alleen focussen op kwantiteit maar vooral ook op kwaliteit.Evert Leideman – Delta Wonen lid Zwols Consilium

Het hele rapport is hieronder terug te lezen. Na afloop van de overhandiging sprak RTV Focus met Evert Leideman van Delta Wonen en gedeputeerde Monique van Haaf.

 

Zwolle moderne woonstad

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button