Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Bommen uit Tweede Wereldoorlog in uiterwaard IJssel tussen Zwolle en Hattem maandag onschadelijk gemaakt

In de uiterwaard aan de Zwolse kant van de IJssel worden maandag 6 oktober twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De verwachting is dat het onschadelijk maken van de bommen tot beperkte overlast voor verkeer – met name fietsers en treinreizigers – kan leiden, omdat de bommen in de buurt van de Hanzeboog liggen.

De bommen die maandagmiddag tussen 13 en 17 uur onschadelijk worden gemaakt betreffen een zogenoemde 500 ponder en een 1.000 ponder. De Hanzeboog (de rode brug over de IJssel tussen Zwolle en Hattem) zal rondom de beide gecontroleerde ontploffingen naar schatting 10 tot 20 minuten afgesloten zijn voor fietsers. Overlast voor treinverkeer kan waarschijnlijk grotendeels voorkomen worden. De dijkweg aan de Zwolse kant (de Schellerdijk) en aan de Hattemer kant (de Geldersedijk) hoeven niet afgezet te worden voor de operatie.

Veiligheidszone

Vanaf 8 uur maandagochtend zijn de Explosieven OpruimingsDienst en andere betrokkenen actief in en rondom de veiligheidszone die ingesteld wordt voor deze operatie.

De veiligheidszone en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Binnen de zone liggen overigens geen woningen of andere gebouwen.. De feitelijke ruiming van beide explosieven kan tot op grote afstand waargenomen worden als lichte trilling in de grond. Eventuele schade door de explosies is naar verwachting alleen reëel tot ongeveer 50 meter van de te vernietigen bommen.

Werkzaamheden

Al eerder zijn bommen uit de Tweede Wereldoorlog in dit gebied gevonden en onschadelijk gemaakt. Bruggen waren gedurende de oorlog herhaaldelijk doelwit van bombardementen. De niet-ontplofte explosieven komen meestal weer aan het oppervlakte bij werkzaamheden, en worden dan deskundig geruimd. In dit gebied worden voor het project Ruimte voor de Rivier (zie www.wgs.nl/ruimte-water/) geulen gegraven.

Ruimingsplan

Naast de twee explosieven die maandagmiddag onschadelijk worden gemaakt, zijn de afgelopen periode in de buurt nog vijf andere bommen ontdekt. Daarvoor is ook een ruimingsplan opgesteld. De verwachting is dat die explosieven – die overigens nu geen acuut gevaar vormen – over een aantal weken geruimd kunnen worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button