Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Binnen jaar nieuwe natuur en recreatie bij Zwolse Vecht

Het gebied rondom de Vecht bij Zwolle wordt medio volgend jaar ingericht tot een natuurrijke recreatieve zone. Tussen het natuurgebied “de Kromme Kolk” en camping Vecht&Zo wordt tegelijkertijd met de aanleg van een struinpad en een wandelbruggetje de natuurontwikkeling in de uiterwaard van de Vecht gerealiseerd. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle besloten.

De provincie financiert vanuit het programma Ruimte voor de Vecht de natuurontwikkeling hier. Door alle verbeteringen in het gebied gelijktijdig te realiseren verstoren de werkzaamheden de rust in en het recreatief gebruik van de omgeving zo min mogelijk. Momenteel werkt het Waterschap al aan het realiseren van natuurvriendelijke oevers van dit deel van de Vecht. De verwachting is dat alle werkzaamheden samen in het najaar van 2015 zijn afgerond.

Mogelijkheden Ruimte Voor de Vecht

De ontwikkeling van het gebied maakt deel uit van de Structuurvisie Vechtcorridor-Noord. Die visie hangt samen met programma Ruimte Voor de Vecht, dat kortweg gezegd nastreeft om én noodzakelijke waterveiligheid rondom de rivier te bewerkstelligen én inzet op extra natuur- en recreatiemogelijkheden rond het water.Tussen de Zwolse wijk Berkum en bedrijventerrein Hessenpoort wordt de Hessenweg/N340 richting het bedrijventerrein verlegd, waardoor er een breder en rustiger Vechtdal ontstaat. Daardoor zijn er mogelijkheden voor een natuurcorridor, dat voor wandelaars recreatief ontsloten wordt. Ter plekke komt ongeveer acht hectare nieuwe natuur, waar onder meer de Kievitsbloem – de ‘Zwolse tulp’ – goed zal gedijen.

Dijkmoment met terras uitkijkend over de Vecht

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ook een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd dat het mogelijk maakt om bij camping Vecht&Zo een gebouw te realiseren dat als Dijkmoment met terras uitkijkt over de Vecht. In het gebouw is ruimte voor een kanoverhuurpunt, toilet- en douchevoorzieningen, daghoreca, winkel met streekproducten, verblijfsruimten en ander multifunctioneel gebruik. Dit markante gebouw geeft van zonsopgang tot ondergang een herkenbare toegang tot de Vechtoever en het struinpad.

Mooi wandelgebied met ruimte voor de natuiur

Wethouder Ed Anker ziet in de ontwikkelingen op de Vechtoevers bij Berkum belangrijke uitgangspunten vormgegeven. “Zwolle benut al eeuwen lang het water in en om de stad. Nu we de komende periode opnieuw grote investeringen moeten doen om te voorkomen dat water voor grote overlast en schade kan zorgen, moeten we ook in blijven zetten op de kansen die water biedt. Dat doen we onder meer hier aan de Vecht.

De stad krijgt er een mooi wandelgebied bij, de natuur krijgt meer de ruimte, en we zorgen er bovendien voor dat we te verwachten overlast door wassend water beter het hoofd kunnen bieden. Ik vind dat een slimme constructie, en die is mogelijk omdat we als gemeente samen met de provincie, het waterschap en niet te vergeten de bewoners en ondernemers hier gezamenlijk optrekken.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button