Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Basisschool de Phoenix krijgt eerste ‘Waaier armoedebestrijding’ uitgereikt

Zwolle – Op donderdag kreeg Basisschool de Phoenix een Waaier uitgereikt van Wethouder Sloots. Daarin staat hoe leraren armoede bij leerlingen kunnen opmerken en de vervolgstappen die ze dan kunnen ondernemen. Uit de armoedemonitor die de gemeente Zwolle afgelopen dinsdag uitbracht, blijkt dat in Zwolle 2.100 kinderen in armoede opgroeien.

Wethouder Klaas Sloots overhandigde de Waaier onder het toeziend oog en luid applaus van ongeveer dertig basisschoolleerlingen aan directeur John Berendsen. De Waaier is volgens Berendsen echt een toegevoegde waarde voor de school. “School is wel dé plek waar je als leerkracht signalen kunt opvangen rond armoede en dan is het wel heel handig dat het handen en voeten krijgt ‘wat kan je er dan mee?’ Dat staat heel concreet in die Waaier.”

Overhandiging Waaier Armoedebestrijding – Foto © Matthijs van Os

De Waaier bevat tips om armoede te signaleren. Sommige heel duidelijk, zoals kapotte voetbalschoenen of gymkleren, maar ook minder voor de hand liggende signalen, zoals druk zijn in de klas. De vervolgstap is om ouders te verwijzen naar het Sociaal Wijkteam. Er zijn ook tips waar ouders bijvoorbeeld terecht kunnen als kinderen wel willen sporten, maar daar geen geld voor is.

De Waaier is tot stand gekomen met ervaringsdeskundigen. Het zijn mensen die eerder zelf in armoede hebben geleefd. Zij zijn in dienst van de gemeente Zwolle en geven voorlichtingen. Zij hebben geholpen de Waaier zo concreet mogelijk en toepasbaar mogelijk te houden. Andere scholen die ook geïnteresseerd zijn in de Waaier en hem graag zouden gebruiken op hun school, kunnen zich melden bij het Sociaal Wijkteam.

 

foto © Matthijs van Os

Gerelateerde artikelen

Back to top button