KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Astma-app geeft patiënten meer regie

Isala presenteert beter hulpmiddel

Zwolle – De afdeling Longgeneeskunde van Isala verbetert de astmazorg onder andere met behulp van een app, oftewel zorg op afstand. Zij vraagt hier nu aandacht voor omdat het 4 mei Wereld Astmadag was. Wereldwijd lijden er 1,8 miljoen mensen aan deze chronische longziekte. Nederland telt ruim 586.000 mensen met astma patiënten. Op Wereld Astma dag wordt jaarlijks stilgestaan bij de zorg voor astmapatiënten en bij het verbeteren van die zorg.


Meer regie voor patient

Verpleegkundig specialist Liesette Hulstein – Brink: ‘Sinds 2019 maken wij naast de reguliere zorg gebruik van zorg op afstand met behulp van een app. Dit is een aanvulling op de zorg en geeft patiënten meer regie op hun aandoening. En wij hopen dat zij dankzij het gebruik van de app longaanvallen (red. opvlamming van de astma) en mogelijke ziekenhuisopnames kunnen voorkomen.’

Vragenlijst

In de app staat onder andere een gevalideerde vragenlijst. Nieuwe patiënten krijgen wekelijks een seintje om de vragenlijst in te vullen. Is de astma beter onder controle, dan hoeven de vragen minder vaak beantwoord te worden. Liesette: ‘Vragen gaan bijvoorbeeld over in welke mate de astma hen heeft beperkt. Hoe vaak moet iemand extra luchtwegverwijder (ventolin) gebruiken? Heeft iemand last van een piepende ademhaling? Blijkt uit de antwoorden dat de score hoger is dan 1,5, dan zien wij dat in ons dashboard en nemen wij contact op met de patiënt.

Monitoren

Wij proberen dan samen met hem of haar uit te zoeken wat de reden is van de verslechtering en geven dan vaak advies over de medicatie. Is het misschien een allergische reactie na het knuffelen van de hond van de buurvrouw? En wij vragen ook altijd of de medicatie goed wordt gebruikt. Is dat niet het geval en iemand voelt zich slechter…’


Kennis

Alles draait om zelfregie en het uitbreiden van de kennis over astma. Liesette: ‘Is het invullen van de vragenlijst teruggebracht naar eens per maand, maar iemand voelt zich slechter…dan moet hij zelf het initiatief nemen om toch de lijst in te vullen. Daarnaast staan in de app filmpjes over het juist gebruik van de inhalatiemedicatie. En iedere patiënt heeft een eigen longaanval actieplan. Dan kun je kijken of je nog goed zit of dat het nodig is om extra medicijnen te gebruiken.’ Inmiddels maken 130 astmapatiënten die bij Isala onder controle zijn gebruik van zorg op afstand.

Gerelateerde artikelen

Back to top button