Nieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Adviezen om oprit A28-Katerdijk te verbeteren

Zwolle – Ongeveer twee jaar geleden is er besloten om een onderzoek naar de verkeersveiligheid te houden op de afrit en oprit A28 bij de Katerdijk. Er waren daar buitengewoon veel ongevallen.  De situatie bleek onveilig. In een tweede onderzoek is er dieper op in gegaan, waarbij de nodige adviezen zijn gegeven om de situatie te verbeteren. Sommigen daarvan zijn al doorgevoerd. De gemeenteraad besluit er vanavond over.

Locatieschouw

Uit de uitgevoerde locatieschouw op de kruispunten van de Katerdijk met de toe- en afrit van de A28
komt op hoofdlijnen naar voren dat de inrichting van de kruispunten op een aantal punten logisch afwijkt van de gangbare inrichting van (voorrangs)kruispunten. Tegelijkertijd constateert men ook dat geen van deze zaken direct gevaar of hinder oplevert, maar mogelijk wel invloed heeft op het (onbewuste) gedrag van de weggebruiker. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meest
voorkomende verkeersbeweging die leidt tot een ongeval een bestuurder is die, komende vanuit de
richting van het centrum, bij het linksaf slaan naar de A28 geen voorrang verleent aan de bestuurder
die rechtdoor rijdt op de Katerdijk in de richting van het centrum. Er zijn in twee jaar tijd meer dan 50 ongevallen geweest op deze plek.

Aanbevelingen

In het rapport van het onderzoeksteam staan een aantal aanbevelingen voor de plek. De korte termijn maatregelen zijn inmiddels genomen. Zo is bij de oprit A28 het bord “Woonboulevard volg Voorst B” verplaatst zodat daardoor het zicht op het naderend verkeer verbetert. Aanvullend op de reeds aanwezige haaientanden op het wegdek zijn extra verkeersborden “Verleen voorrang” geplaatst bij de ‘linksaffer’ van de Katerdijk naar de A28 toe om de geldende voorrangssituatie nog meer te benadrukken.

Bij de afrit zijn de bordjes met “let op, lijnbus tegelijk groen” opsgeschoven dichter richting het kruispunt, en is het verdrijfvlak bij het middeneiland voor linksafbeweging vanaf A28 richting de Zwartewaterallee goed weggestraald.

Voor de lange termijn

De lange termijn maatregelen moeten nog plaatsvinden. Dit zijn voor de oprit A28: Opnemen van het linksafvak Katerdijk richting de A28 en de conflicterende richting uitvoeren met verkeerslichten. Hiertoe moet nader onderzoek uitgevoerd worden om te onderzoeken of en zo ja welke impact dit heeft op de verkeersafwikkeling en of dit ingepast kan worden.
Het Linksafvak vanaf de Katerdijk richting de A28 haakser aansluiten voor lagere snelheid,
rechtdoorgaand bus- en autoverkeer op de Katerdijk, tussen de Zwartewaterallee en de toerit
naar de A28 op één rijstrook brengen en de busstrook op dit deel opheffen, bekijken of het verplaatsen of verwijderen van bomen leiden tot beter zicht op het verkeer.

Voor de afrit A28 betekent dit: Opnemen van de busstrook in de verkeerslichten, waarbij het linksafverkeer vanaf de afrit rood heeft als de bus op de Katerdijk groen heeft en omgekeerd. Hiermee is het conflict bus-auto uitgesloten. Ook hier moet nader onderzoek uitgevoerd worden om te onderzoeken of en zo ja welke impact dit heeft op de verkeersafwikkeling, gedeeltelijk fysieke rijbaanscheiding aanbrengen tussen de busstrook en de rijstrook voor het autoverkeer, het middeneiland op de Katerdijk, dat het linksafslaand verkeer vanaf de A28 richting de Zwartewaterallee geleidt, aanpassen voor betere geleiding en lagere snelheid.

De gemeenteraad spreekt zich maandagavond 23 november uit over deze situatie.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button