Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Voorwaarden inzet huishoudelijke hulp vastgesteld BenW Zwolle

De hulp in het huishouden wordt vanaf januari 2015 met reële tarieven uitgevoerd om de cliënten te verzekeren dat er kwalitatief goede ondersteuning wordt geleverd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

“We vinden het van belang dat de mensen die ondersteuning nodig hebben die ook krijgen, en dat
mensen die de ondersteuning bieden daarvoor ook een goed loon ontvangen”, aldus wethouder Nelleke Vedelaar. Ook de gemeente Zwolle moet bezuinigingen op het totaal budget voor de huishoudelijke hulp. Deze bezuiniging wordt gefaseerd uitgevoerd. Niettemin is het college van mening dat er een eerlijk tarief beschikbaar moet zijn. Wethouder Vedelaar: “Voor eerlijk en goed werk, hoort een eerlijk en goed tarief betaald te worden. Daarom blijft de gemeente uitgaan van de basistarieven van €21,- en € 23,-.”  

Innovatie

Om de ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de mensen die het echt nodig hebben, vraagt het college de aanbieders om op een innovatieve manier de ondersteuning op te pakken. Bijvoorbeeld flexibelere inzet van de ondersteuning, en aansluiten bij initiatieven in de wijk. In Zwolle wordt via bestuurlijk aanbesteden toegewerkt naar een overeenkomst met aanbieders van huishoudelijke hulp. Er wordt met de aanbieders gesproken hoe de huishoudelijk hulp kan worden vormgegeven. Zij geven aan dat zij ruimte en innovatiemogelijkheden zien in de ondersteuning. De toekenning van de huishoudelijk hulp vindt vanaf 1 januari 2015 plaats in het sociale wijkteam en maakt dan onderdeel uit van het ondersteuningsplan.

Onderscheid

Er wordt in de hulp voor het huishouden onderscheid gemaakt in de schoonmaakondersteuning voor mensen met een fysieke beperking (HH1) die alleen hulp nodig hebben bij het op orde houden van het huis. Daarnaast zijn er mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of een chronische ziekte, die naast de behoefte aan een schoon huis ook hulp nodig hebben bij het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven (HH2).

Het voorstel wordt over een aantal weken in de gemeenteraad besproken.

image

Gerelateerde artikelen

Back to top button