VoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolse leegstaande kantoren hebben potentie als woning

Zwolle – In Zwolle is een grote behoefte aan huurwoningen. Om deze vraag op te vangen ziet de gemeente graag dat kantoren worden omgebouwd voor huisvesting. Maar voordat een pand kan worden omgebouwd moet er vaak nog heel wat gebeuren. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar kansrijke kantoorlocaties die de potentie hebben om woongebied te worden.

11 kantoorlocaties

In dit onderzoek zijn in totaal 11 kantoorlocaties genoemd die als’kansrijk’ of ‘kansrijk maar met veel aandachtspunten’ zijn bestempeld. Het gaat veelal om leegstaande kantoorpanden in de binnenstad, de singels (de ring net buiten de Zwolse gracht), Hanzeland en Oosterenk.

Lawaai, luchtkwaliteit, voorzieningen

Het verschil tussen ‘kansrijk’ en ‘kansrijk maar met veel aadachtspunten’ wordt bepaald door de directe omgeving. Een gebied kan veel leegstaande kantoorpanden hebben maar nog niet direct geschikt zijn voor wonen. Dit komt dan bijvoorbeeld omdat de A28, een andere drukke weg of het spoor / emplacement direct naast de locatie ligt. Lawaai en luchtkwaliteit spelen hier een rol. Andere locaties liggen echt op een kantorenterrein. Hier zijn dan weer geen voorzieningen als winkels of een gezondheidscentrum in de buurt. Ook de parkeergelegenheid en de toegankelijkheid van een gebied per fiets en auto kan een rol spelen.

In 10 jaar 6.000 woningen

De komende 10 jaar moeten er in Zwolle zo’n zesduizend woningen worden gerealiseerd. De gemeente wil dit op twee manieren realiseren: bouw aan de rand van de stad en ‘inbreiding’ in de stad zelf, bijvoorbeeld door de ombouw van die leegstaande kantoren. Zwolle wil met de kantoortransformaties de komende jaren vier- tot zeshonderd woningen gaan realiseren. Hiermee wordt tegelijkertijd de kantorenleegstand – nu zo’n 17 procent – teruggedrongen.

Vastgoedeigenaren aan zet

Met het benoemen van de kansrijke locaties door de gemeente staat niet vast dat er ook daadwerkelijk getransformeerd gaat worden. Ze heeft hierin slechts een faciliterende rol. Het initiatief ligt bij de vastgoedeigenaren van de leegstaande kantoren. Zij zoeken contact met de gemeente Zwolle, waarna het initiatief wordt meegenomen in een afstemmingsoverleg. Vaak heeft de transformatie gevolgen voor de planologische ontwikkelingen in het gebied.

Oosterenk
Oosterenk
Hanzeland
Hanzeland
Singels
Singels
Binnenstad
Binnenstad

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button