Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Zwollenaar Ted Hielckert neemt militaire Mobilisatie-oorlogskruis voor omgekomen oom in ontvangst

Zwolle – Maandagmiddag werd postuum het militaire Mobilisatie-oorlogskruis uitgereikt ter ere van William ( Willy ) te Boekhorst. Zijn oom, Ted Hielckert uit Zwolle (Nieuw Guinea-veteraan 1961-1962), nam de medaille in ontvangst. Het oorlogskruis werd uitgereikt aan Hielckert bij zijn huis in de Aa-landen. Commandant van het Militair tehuis voor oorlogsveteranen Bronbeek, de kolonel K.G.J. ( Karel ) van Dreumel tevens directeur van het militair museum Bronbeek te Arnhem en Adjudant, de Luitenant ter Zee 2de Klas A. (Arjen) Kok mochten de honneurs waar nemen.

KNIL soldaat

Te Boekhorst was een soldaat bij de KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) die tijdens zijn krijgsgevangenschap overleden is. Hij werd op 11 december 1941 bij de algemene mobilisatie als dienstplichtig militair in dienst opgeroepen. Na de capitulatie werd Te Boekhorst in Te Poerwokerto krijgsgevangene. Hij kwam terecht in het Java hoofdkamp. Deze werd op 15 augustus 1942 opgericht. Eind 1942 werd Te Boekhorst naar Siam (Thailand) verscheept en vanaf 29 december te werk gesteld aan het Siam hoofdkamp.

Birma-Siam spoorweg

Met 6.000 krijsgevangenen werd hij naar een nevenkamp in Birma gestuurd. Waar hij dwangarbeid verrichtte bij de aanleg van de Birma-Siam-spoorweg. Volgens de Japanse interneringskaart overleed hij op 27 december 1943 aan malaria. In zijn militair dossier werd ‘uitputting in dwangarbeid’ als doodsoorzaaak vermeld. William te Boekhorst werd 24 jaar.

Hij ligt begraven op de erebegraafplaats Thanbyzayat in Myanmar (voorheen Birma).

 

Foto: Lisanne Hop
Foto: Lisanne Hop
Foto: Lisanne Hop
Foto: Lisanne Hop

Gerelateerde artikelen

Back to top button