EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle wil 2 jarenplan voor ontwikkeling Horeca in binnenstad

De wijze waarop Zwolle de afgelopen jaren een gastvrije en vitale horeca in de stad de ruimte heeft gegeven werkt. De horecavisie die in 2012 door de gemeente, de Zwolse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de deskundigen van Van Spronsen Horeca Advies is opgesteld functioneert prima, zo blijkt uit een evaluatie. Om de behoefte van consumenten te blijven volgen is actualisatie wel nodig, concluderen de partners.

De horecavisie ‘Gastvrij en Vitaal 2012’ zet vooral in op kwaliteit en innovatie. Op diverse manieren wordt dit mogelijk gemaakt: bijvoorbeeld door horecaconcentratiegebieden en door de inzet op kwalitatief hoogwaardige en innovatieve concepten. De inzet van de horecasector zelf is daarbij natuurlijk ook belangrijk.

Actief

De evaluatie maakt duidelijk dat sinds het vaststellen van de visie door de gemeenteraad begin 2013 vijf nieuwe horeca-initiatieven zonder meer uitgevoerd konden worden. Van plannen die niet binnen de bestaande (bestemmingsplan)regels pasten kon door actief optreden van de gemeente aan nog eens 70 procent worden meegewerkt . Minder dan 30 procent van de initiatieven bleek ruimtelijk toch niet inpasbaar of haalbaar. Die laatste categorie betreft alle horeca of hotels buiten het centrumgebied. Van de beoogde 3000 vierkante meter aan extra horeca, is inmiddels een derde gerealiseerd en bestaan voor nog eens 1000 vierkante meter kansrijke plannen. Met name voor restaurant zijn er nog mogelijkheden.

Strategie

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor, na overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle, om voor het verder ontwikkelen van de horeca in de Overijsselse hoofdstad te kiezen voor een strategie voor de korte termijn (een tot twee jaar) en een voor de lange(re) termijn. Dat sluit aan bij de wijze waarop Zwolle de binnenstad in brede zin wil ontwikkelen. Voor de langere termijn biedt deze aanpak de kans om op basis van aanvullend onderzoek naar consumentenbehoefte een samenhangende strategie te ontwikkelen. Voor de korte termijn worden nu al oplossingen geboden.

Oplossingen korte termijn

Oplossingen om (toekomstige) knelpunten die gezien worden weg te nemen om Zwolle ook als horecastad verder te ontwikkelen zijn dat enkele horecaconcentratiegebieden wat uitgebreid moeten worden, meer daghoreca dan eerder gedacht toe te staan en in algemene zin innovatieve en kwalitatief hoogwaardige horecaconcepten mogelijk maken. Binnen de strategie voor de korte termijn past ook het mogelijk maken, via een proef, van zogenoemde mixconcepten, waarin ‘winkel’-functies gecombineerd met horeca mogelijk worden, evenals retail bij drankverstrekkende horeca.

Gerelateerde artikelen

Back to top button