Kunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Zwolle investeert fors in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle – Zwolle wil een cultureel- en toeristisch aanbod dat past bij een grote stad. Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in kunst, cultuur, toerisme en evenementen. De stad groeit namelijk niet alleen door de komst van meer huizen en bedrijven, maar ook door een sterk cultureel en toeristisch klimaat. Daar profiteren niet alleen Zwollenaren van, maar ook de economie. In lijn met het Cultureel en Toeristisch Perspectief stelt het college voor om meer te investeren in kunst- en cultuur in de stad en in de wijken. Daarnaast komt er extra geld voor cultuurgezelschappen, talentontwikkeling, werk- en speelplekken voor kunstenaars, nieuwe evenementen en toeristisch aanbod.

Kunst en cultuur

Zwolle wil kunst en cultuur de komende jaren verbinden aan andere beleidsterreinen, zoals werken in de wijk, onderwijs en gezondheidszorg. Instellingen, gezelschappen en zelfstandigen creëren en presenteren de kunst in de stad. Er wordt geld beschikbaar gesteld om het hen mogelijk te maken een cultuuraanbod te bieden met nationale uitstraling. De gemeente trekt hierin op met de provincie Overijsel. Onlangs zijn nog vijf Zwolse gezelschappen uitgekozen voor een driejarige subsidie waarmee zij gestimuleerd worden om een nog professioneler aanbod te ontwikkelen. Talent moet ergens ontstaan en ruimte krijgen. Daarom wordt een extra impuls gegeven aan het creatieve onderwijs en productiehuizen die studenten met veelbelovende talenten voorbereiden op het werken in de culturele sector. Hiervoor worden onder meer broedplaatsen ontwikkeld (Spoorzone), waar alle ruimte is voor experiment. Er is in Zwolle dringende behoefte aan (atelier-)ruimte voor kunstenaars om te creëren en presenteren. Hier wordt de komende jaren op ingezet.

Toerisme

Zwolle heeft ambitieuze plannen op het gebied van toerisme. In het Toeristisch Perspectief staat dat in 2030 iedere Zwollenaar profijt van toerisme ervaart en trots is op onze Hanzestad. Zwolle gaat een jaarrond, duurzaam en experimenteel aanbod bieden aan al haar inwoners en bezoekers. Hiervoor wordt verspreid over de stad en daarbuiten geïnvesteerd in de vrijetijdsector, wordt de gastvrijheid vergroot en gezocht naar duurzame mobiliteitsoplossingen.

Evenementen

Zwolle heeft al een mooie evenementenagenda, maar dit kan versterkt en uitgebreid worden. Daarom komt er de komende jaren financiële ruimte voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Extra aandacht krijgen evenementen voor jongeren en evenementen met een nationale uitstraling.

Hanze 2023

Samen met de negen andere Hanzesteden in Nederland wordt in 2023 het themajaar Hanze georganiseerd. Het aanbod dat hiervoor wordt ontwikkeld moet Zwolle in binnen- en buitenland steviger op de kaart zetten.

Grootstedelijke programmering

Wethouder Cultuur, Toerisme en Evenementen, Monique Schuttenbeld: “Ik zie Zwolle in de toekomst voor me als een stad waar voor iedereen, elke dag iets te ontdekken en te beleven valt. Waar waarde wordt toegevoegd aan de levens van mensen die hier wonen, werken of Zwolle bezoeken. Een stad met een grootstedelijke programmering en een cultureel klimaat, dat meetelt op zowel lokaal, nationaal als mondiaal niveau. Ik kijk ernaar uit om hier samen met inwoners en partners in de stad aan te gaan werken!”

Uitvoeringsagenda’s naar gemeenteraad

Het college heeft de uitvoeringsagenda’s en bijbehorende investeringsvragen voor kunst, cultuur, toerisme en evenementen aangeboden aan de gemeenteraad. Deze aanvragen worden voor besluitvorming meegenomen in de begrotingsbehandeling van 2022.

Gerelateerde artikelen

Back to top button